(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах, Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслүүдэд санал авах тухай

2021/03/01 0

ХЗДХЯамнаас Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл, Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авахаар ирүүлсэн. 

Эдгээр хуулийн төслүүд нь цахим технологийг ашиглан төрийн үйлчилгээг иргэн,  хялбар аж ахуйн нэгж байгууллагад шуурхай хүргэх, хуулийн хүрээнд мэдээлэл хайх, хүлээн авах, төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээд хооронд мэдээлэл солилцох орчныг бүрдүүлж нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийг хөгжүүлэхээр Мэдээллийн тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан байна. 

Мөн хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төслийн боловсруулсан байна. 

Тус хуулийн төсөлтэй холбоотой саналыг 2021 оны 3 дугаар сарын 03-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү.

Хуулийн төслийг хавсаргав.

1. ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
2. ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
3. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
4. НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

Холбоо барих: 
МҮХАҮТ-ын Бодлого, стратегийн газрын мэргэжилтэн Б.Баяртуяа
Цахим шуудан: policy@mongolchamber.mn
Утас: 99107371