(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Импортын сертификат

Нийлүүлэгч талын шаардлагын дагуу импортлох эрх авсан байгууллагуудын импортолж буй зөвхөн онгоцны түлш (ТС-1)-ийг зориулалтаар нь ашиглаж байгаад хяналт тавих үүргийг хүлээж “Международный импортный сертификат” юм.

Холбоо барих:

Хэрэглэгч, Үйлчилгээний Газар
Утас: (976) 77277070-9
Цахим шуудан: expertise@mongolchamber.mn