(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

REX бүртгэгдсэн экспортлогч

2020/03/11

Гарал үүслийн мэдэгдлийн загвар | Гарал үүслийн мэдэгдлийн Монгол тайлбар | Гарал үүслийн мэдэгдлийн Англи тайлбар 

ЕХ-ны Нэмэх Хөнгөлөлтийн Ерөнхий Системийн хөнгөлөлт эдлэх улсуудын REX цахимд хэрэгжүүлж эхэлсэн хугацааны жагсаалт

Холбоо барих:

Хэрэглэгч, Үйлчилгээний Газар
Утас: (976) 77277070-3
Цахим шуудан: export@mongolchamber.mn