(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Гишүүдийн мэдээлэл шинэчлэх

Гишүүд нь Танхимтай хамтран ажиллах холбогдох эрх бүхий албан тушаалтныг Гишүүнчлэлийн газарт заавал бүртгүүлэх, эргэх холбоотой ажиллах. Хэрэв тус мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүрд нь Гишүүнчлэлийн газарт мэдэгдэж мэдээллээ солиулж баталгаажуулан өдөр тутмын хэрэгцээт мэдээ, мэдээллийг авч байх. Мөн түүнчлэн Танхим болон гишүүд нь өөрийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг харилцан дэмжлэг үзүүлэх зарчмыг баримтлан ажилладаг.

Иймд Танхимтай холбоотой ажилладаг ажилтан ажлаас гарсан, үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн, хаягийн мэдээлэл шинэчлэгдсэн, захирлын мэдээлэл шинэчлэгдсэн болон өөрчлөгдсөн, цахим шуудангийн хаягаа өөрчлүүлэх, нэмэх гэх мэтчлэн хэрэгцэээ шаардлага байгаа бол бидэнд хандаж өөрчлөлтөө цаг тухай бүрт нь хийлгэж байна уу.

Гишүүнчлэлийн үндсэн мэдээлэл шинэчлэх хүсэлт илгээх

эсвэл

7727-7070 /2/, membership@mongolchamber.mn хаягаар хандаж мэдээллээ шинэчлэх боломжтой.