(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг
Гишүүнчлэл
БИД ХАМТДАА ХҮЧТЭЙ

МҮХАҮТ нь бизнесийн гол төлөөллийн байгууллагын хувьд бизнесийн хууль эрх зүй ба бодлогын орчныг сайжруулахад түлхүү анхаарч, бодлогын өмгөөлөл нөлөөллийн үйл ажиллагааг хүчтэй болгох, төр хувийн хэвшлийн хэлбэр төдий хамтын ажиллагаанаас бодит үр дүнд суурилсан түншлэлд хүрэхээр зорин ажиллаж байна.

Танхимаас үзүүлдэг төрөл бүрийн үйлчилгээ, дэмжих арга хэмжээнүүдийн чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх замаар аж ахуйн нэгжүүд, түүний дотор жижиг дунд бизнесийг хөгжилд хөтлөхийг зорин гишүүнчлэлийн шинэ бодлогыг барьж байна.

Танхим гишүүнчлэлийн хувьд өргөжин тэлэх нь бизнес эрхлэгчдийн дуу хоолой хүчтэй болж нөлөөлөл нэмэгдэх төдийгүй бизнес хоорондын хамтын ажиллагааны сүлжээ өргөжих, харилцан ашигтай түншлэлийг хөгжүүлэхэд үр дүнгээ өгөх юм.

Монгол Улсын хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч болсон бизнес эрхлэгч Та бүхэнд амжилт бүтээлийн дээдийг хүсье.

МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгч

Дашцэрэн Энхтүвшин

Гишүүний давуу тал
Үндэсний танхимын Их хуралд оролцож, санал бодлоо илэрхийлэх, Тэргүүлэгч болон Удирдах зөвлөлд сонгох, сонгогдох
Бизнесийн хэрэг маргаанаа шийдвэрлүүлэх, хууль эрх зүйн болон бусад бизнесийн холбогдолтой зөвлөгөө авах
Танхимын мэдээллийн сувгуудаар өөрийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчлах
Танхимын салбар зөвлөлд нэгдэж, салбарын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргахад оролцох
Бизнесийн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, арга хэмжээтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг тогтмол шуурхай авах
Гишүүнчлэлийн ангилалаас хамааарч бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, зөвлөгөө авах болон гадаад дотоод арга хэмжээнд оролцохдоо хөнгөлөлт эдлэх
Таны бизнесийн нэр хүнд өсөх, бизнесээ өргөжүүлэх боломж нэмэгдэх
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Gold
1 сар - 50,000₮
1 жил - 500,000₮
 • www.trademongolia.mn сайтад байгууллагын танилцуулга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллээ байршуулах /15 ширхэг бүтээгдэхүүн зураг, текст, тайлбарын хамт тус тус оруулах эрхтэй/
 • Форс мажор, хардшип гэрчилгээ авах
 • Оны онцлох аж ахуйн нэгжийн аянд оролцох
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ авах
 • Гадаад худалдааны зөвлөгөө мэдээлэл авах
 • B2B networking уулзалтад оролцох
 • “Бизнес өглөөний цай” уулзалтад оролцох
Элсэх

Sponsor
1 жил - 10,000,000₮
 • www.trademongolia.mn сайтад байгууллагын танилцуулга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллээ байршуулах /100 ширхэг бүтээгдэхүүн зураг, текст, тайлбарын хамт тус тус оруулах эрхтэй/
 • Бизнесийн хууль эрх зүй ба бодлогын баримт бичгийн төсөлд санал өгөх
 • Оны онцлох аж ахуйн нэгжийн аянд оролцох
 • Гадаад худалдааны зөвлөгөө мэдээлэл авах
 • B2B networking уулзалтад оролцох
 • “Бизнес өглөөний цай” уулзалтад оролцох
 • Төрийн өндөрлөгийн гадаад айлчлалын хүрээнд зохиогдох бизнес айлчлал оролцох
 • Гадаад улсад зохион байгуулагдах бизнес групп, аялалд хамрагдах, Бизнес форум, B2B уулзалтад оролцох
 • Дотоод, Гадаадын үзэсгэлэн худалдаанд бараа бүтээгдэхүүнээр оролцох, үзэсгэлэн үзэж танилцах аялалд хамрагдах
 • Гадаад худалдааны бичиг баримтын баталгаажуулалт хийлгэх
 • Оюуны өмчийн эрхийн бүртгэл зуучлалын үйлчилгээ авах
 • Гадаад худалдааны академиас зохион байгуулж буй урт болон богино хугацааны сургалтуудад хамрагдах
 • Хурлын заал танхим болон үзэсгэлэнгийн тоног төхөөрөмж түрээслэх
 • Арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх үйлчилгээ авах, Бизнесийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах үйлчилгээ авах
Элсэх

Platinum
1 сар - 100,000₮
1 жил - 1,000,000₮
 • www.trademongolia.mn сайтад байгууллагын танилцуулга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллээ байршуулах /25 ширхэг бүтээгдэхүүн зураг, текст, тайлбарын хамт тус тус оруулах эрхтэй/
 • Оны онцлох аж ахуйн нэгжийн аянд оролцох
 • Гадаад худалдааны зөвлөгөө мэдээлэл авах
 • B2B networking уулзалтад оролцох
 • “Бизнес өглөөний цай” уулзалтад оролцох
 • Төрийн өндөрлөгийн гадаад айлчлалын хүрээнд зохиогдох бизнес айлчлал оролцох
 • Гадаад улсад зохион байгуулагдах бизнес групп, аялалд хамрагдах, Бизнес форум, B2B уулзалтад оролцох
 • Дотоод, Гадаадын үзэсгэлэн худалдаанд бараа бүтээгдэхүүнээр оролцох, үзэсгэлэн үзэж танилцах аялалд хамрагдах
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ авах
Элсэх

Diamond
1 сар - 300,000₮
1 жил - 3,000,000₮
 • www.trademongolia.mn сайтад байгууллагын танилцуулга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллээ байршуулах /35 ширхэг бүтээгдэхүүн зураг, текст, тайлбарын хамт тус тус оруулах эрхтэй/
 • Оны онцлох аж ахуйн нэгжийн аянд оролцох
 • Гадаад худалдааны зөвлөгөө мэдээлэл авах
 • B2B networking уулзалтад оролцох
 • “Бизнес өглөөний цай” уулзалтад оролцох
 • Төрийн өндөрлөгийн гадаад айлчлалын хүрээнд зохиогдох бизнес айлчлал оролцох
 • Гадаад улсад зохион байгуулагдах бизнес групп, аялалд хамрагдах, Бизнес форум, B2B уулзалтад оролцох
 • Дотоод, Гадаадын үзэсгэлэн худалдаанд бараа бүтээгдэхүүнээр оролцох, үзэсгэлэн үзэж танилцах аялалд хамрагдах
 • Гадаад худалдааны бичиг баримтын баталгаажуулалт хийлгэх
 • Оюуны өмчийн эрхийн бүртгэл зуучлалын үйлчилгээ авах
 • Гадаад худалдааны академиас зохион байгуулж буй урт болон богино хугацааны сургалтуудад хамрагдах
Элсэх

Standard
1 сар - 10,000₮
1 жил - 100,000₮
 • www.trademongolia.mn сайтад байгууллагын танилцуулга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллээ байршуулах /5 ширхэг бүтээгдэхүүн зураг, текст, тайлбарын хамт тус тус оруулах эрхтэй/
 • Цахим шуудангаар мэдээ мэдээлэл цаг алдалгүй авах
 • Уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцох
 • Танхимын дэргэдэх зөвлөлүүдэд орж ажиллах
 • Бизнесийн орчны судалгаанд хамрагдах
 • Бизнесийн орчны судалгааны тайланг онлайнаар болон цаасаар авах
Элсэх