(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Ажлын хэсэг, зөвлөл хороод

Шинэчилсэн: 2023.04.14

Нийт 72 ажлын хэсэг, зөвлөл хороо

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН БАЙНГЫН ХОРООД

 • Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дэд ажлын хэсэг
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн дэд ажлын хэсэг
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчит компани тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хэсэг
 • Мэргэжлийн боловсролын сургалтыг сайжруулах хосмог тогтолцоог нэвтрүүлэх чиглэлээр Боловсролын багц хуулийн дэд ажлын хэсэг
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий дэд ажлын хэсэг

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, ЗГХЭГ

 • Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл
 • Хүнсний салбарын стандартыг боловсронгуй болгох төв комисс
 • Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах үндэсний хороо
 • Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөл
 • Төрийн бүтээмжийн үндэсний хороо
 • 2023-2024 оныг “Монгол зочлох жил” төлөвлөгөөт арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг
 • Улс орны нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг иргэдийн туслалцаатайгаар тодорхойлох, асуудлын эрэмбэ, шийдвэрлэх арга зам, гаргах шийдвэрийн талаар иргэдтэй зөвлөлдөх, үндэсний зөвшилцлийг хангах зорилго бүхий “Зөвлөлдөж шийдье” улсын хэмжээний зөвлөлдөх зөвлөл
 • Дэлхийн экспортыг дэмжих чуулга уулзалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг
 • Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо
 • Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 31.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хуулиар зөвшөөрснөөс бусад мэдээлэл хариуцагчийн цуглуулсан биеийн давхцахгүй өгөгдөл (гарын хурууны хээ)-ийг устгах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсэг
 • МУ-ын түүх, соёл, урлаг, өв уламжлал, байгаль газар нутгаа дэлхий дахинд сурталчлан таниулах замаар Монгол эх орноо гадаад улс оронд сурталчлах ажлыг үе шаттай эрчимтэй зохион байгуулах цогц санал, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг
 • Тогтвортой хөгжлийн үндэсний хороо
 • Хуримтлалын нэгдсэн сан бий болгох, бүрдүүлэх, хуримтлалын нэгдсэн сангаас санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны талаар судалж, санал боловсруулан танилцуулах ажлын хэсэг
 • Жендэрийн үндэсний хороо
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, үүнийг тогтворжуулах ажлыг зохион байгуулах, иргэний нийгмийн хамтарсан зөвлөл
 • Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэгтэй зөвлөл
 • Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөл
 • Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хороо
 • Монголын эдийн засгийн чуулган-2022 арга хэмжээг зохион байгуулах, бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг
 • Боомтын сэргэлтийн үндэсний хороо
 • Монгол улсын Нээлттэй засгийн түншлэлийн үндэсний зөвлөл
 • Үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх чиглэлийн бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг үнэлэх, тулгамдаж буй хэрэгцээ шаардлагыг тандан судлах, бодлогын уялдаа холбоо, хийдэл, зөрчлийг тодорхойлох, олон улсын жишиг, туршлагыг харгалзан бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, дүрэм журмыг шинэчлэх, холбогдох хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулж батлуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг
 • Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөлийн гишүүн
 • Экспортыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээний цогц санал боловсруулан танилцуулах үүрэг бүхий зөвлөл

САНГИЙН ЯАМ

 • Гаалийн тарифын зөвлөл
 • Хилийн боомтын үндэсний зөвлөлийн гишүүн
 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр-ийн талаар судлан үзэж, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох шаардлагатай эсэх асуудлаар санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ

 • Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий зөвлөл
 • "Монголын мянганы сорилтын сан"-гийн удирдах зөвлөл
 • МУ-ын Засгийн газар, Евро-азийн эдийн засгийн комисс хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын хэсэг
 • Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн Монгол, Оросын засгийн газар хоорондын комисс
 • Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн Монгол, Оросын засгийн газар хоорондын комиссын Бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагааны Дэд комисс
 • Монгол–Польш худалдаа эдийн засгийн комисс
 • Монгол–Латви худалдаа эдийн засгийн комисс
 • Монгол-Киргиз худалдаа эдийн засгийн комисс
 • Монгол-Казакстан худалдаа эдийн засгийн комисс
 • Монгол-Чех худалдаа эдийн засгийн комисс
 • Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний экспортыг “Нэг цонх”-ны бодлогоор хөгжүүлэх, дотоодын байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг
 • Монгол Улс, Европын Холбоо хооронд “Газар зүйн заалтын тухай хэлэлцээр байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

 • Замын-үүд, эрээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн хамтарсан гүйцэтгэх зөвлөлийн монгол талын бүрэлдэхүүн

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

 • Аялал жуулчлалын гол чиглэл олон улсын чанартай авто зам дагуу түр буудаллах цэг үйлчилгээний цогцолбор байгуулах ажлын хэсэг

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ

 • "Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль"-ийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" ажлын хэсгийн гишүүн
 • Боловсролын ОУ-ын стандарт ангилалд нийцүүлэн мэргэжлийн ерөнхий, төрөлжсөн, нарийвчилсан чиглэлийн дагуу хөтөлбөрийн нэр, индексийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

 • Монгол улс, Евразийн эдийн засгийн холбоо хооронд чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах хамтарсан судалгааны бэлтгэл ажил хангах, айлын талтай холбогдох мэдээлэл солилцох, хэлэлцээнд баримтлах боломжит байр суурийн талаар санал боловсруулах ажлын хэсгийн судалгаа мэдээллийн дэд ажлын хэсэг
 • Экспортыг дэмжих төслийн удирдах хороо
 • Худалдааны тухай хуулийн төсөл, Үзэл баримтлалын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг
 • Махны квот олгох тухай журам боловсруулах ажлын хэсэг

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

 • Мэргэжлийн Боловсрол Сургалтын Үндэсний Зөвлөл
 • Хуримтлалын нэгдсэн сан бий болгох, бүрдүүлэх, хуримтлалын нэгдсэн сангаас санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны талаар судалж, санал боловсруулан танилцуулах дэд ажлын хэсэг
 • Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, хуулийн үзэл баримтлалыг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төслийн удирдах хороо

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ

 • Хэрэглэгчийн гэрээний тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг
 • Арилжааны тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг
 • Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг
 • Шүүхийн бус журмаар өр төлбөр барагдуулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг

ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЯАМ

 • Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд төрөөс үзүүлэх дарамтыг бууруулах, цахим шилжилтийг эрчимжүүлэхэд хуулийн этгээдийн бүртгэл, татварын болон нийгмийн даатгалын бүртгэл, арилжааны банканд данс нээлгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох зэрэг үйл ажиллагааг цахимжуулах, санал болон эдгээр ажиллагаанд шаардлагатай цахим технологийн шийдэл боловсруулж, нэвтрүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг

МОНГОЛ БАНК

 • МУ-ын эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРОО

 • Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах үндэсний хороо
 • Хот төлөвлөлтийн ажлын хэсэг
 • Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлын хэсэг

БУСАД

 • Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл
 • Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хэсэг
 • Монголын Оюуны Өмчийн Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгчдийн Холбоо-ны УЗ-ийн гишүүн 
 • Зээлийн батлан даалтын сангийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн
 • Зээлийн батлан даалтын сангийн Хяналтын зөвлөлийн дарга
 • Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журам боловсруулах ажлын хэсэг
 • Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зохицуулах хорооны гишүүн