(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

MNS 0370 : 2021, Монгол гэрийн мод. Техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

2021/01/22 295

Мод модон бүтээгдэхүүний стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар ХХААХҮЯ-наас шинэчлэн боловсруулсан “MNS 03,70 Монгол гэрийн мод. Ерөнхий техникийн шаардлага” стандартын төслийг хэлэлцэхээр бэлтгэж байгаатай холбогдуулан стандартын төсөлд санал авч байна.

Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу. Тус стандартын төсөлтэй холбоотой саналыг 2021 оны 2 дугаар сарын 04-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү.

Жич: Стандартын төслийг хавсаргав.

Холбоо барих:
МҮХАҮТ-ын Бодлого, стратегийн газрын мэргэжилтэн Б.Баяртуяа
Цахим шуудан: policy@mongolchamber.mn

lxbfYeaa
1
lxbfYeaa
1
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
@@0nBgw
lxbfYeaa
@@9he1l
lxbfYeaa
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
@@bro6e
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
@@h7410
lxbfYeaa
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
@@EsocO
lxbfYeaa
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
tvGlXB3I')) OR 43=(SELECT 43 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
gz8a0Y1S')) OR 40=(SELECT 40 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
RPzaHER3')) OR 585=(SELECT 585 FROM PG_SLEEP(15))--