(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

“Монгол гэрийн мод. Ерөнхий техникийн шаардлага MNS 0370:2003”, Монгол гэрийн дулаалгын бүрээс. Техникийн шаардлага MNS 5801:2007” стандартуудын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү

2020/12/18 162

ХХААХҮЯ-ны захиалгаар ШУТИС-ын Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн шинэчлэн боловсруулсан “Монгол гэрийн мод. Ерөнхий техникийн шаардлага MNS 0370:2003”, “Монгол гэрийн дулаалгын бүрээс. Техникийн шаардлага MNS 5801:2007” стандартуудын  төслүүдэд санал авч байна.

Тус стандартын төсөлтэй холбоотой саналыг 2020 оны 12-р сарын 22-ны дотор ирүүлнэ үү.

Жич: Стандартын төслүүдийг хавсаргав.

Стандарт танилцуулга
Гэрийн стандарт
Гэрийн бүрээс стандарт

Холбоо барих:
МҮХАҮТ-ын Бодлого, стратегийн газрын мэргэжилтэн Б.Баяртуяа
Утас: 70277070
Цахим шуудан: policy@mongolchamber.mn

lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
@@zksVB
lxbfYeaa
1
lxbfYeaa
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
@@JPd6K
lxbfYeaa
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1
lxbfYeaa
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
@@jPG5S
lxbfYeaa
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
@@EvmV0
lxbfYeaa
1����%2527%2522
lxbfYeaa
h9f7OLbZ')) OR 660=(SELECT 660 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
1'"
lxbfYeaa
tQRPDTHa')) OR 905=(SELECT 905 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
jzQi5zZm') OR 885=(SELECT 885 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
Aixh3Nez') OR 255=(SELECT 255 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
xrOJJa3y' OR 923=(SELECT 923 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
6zlckfzf')) OR 311=(SELECT 311 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
a4hcuo3z')) OR 262=(SELECT 262 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
yZcHkNv6' OR 93=(SELECT 93 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
-1)) OR 119=(SELECT 119 FROM PG_SLEEP(15))--