(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн төсөлд санал авах тухай

2020/09/21 0

ХЗДХЯамнаас “Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгийн төслийг боловсруулж бизнес эрхлэгчдээс санал авахаар ирүүлсэн байна.

Уг хуулийн төсөл нь согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, шошго, савлагаанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, согтууруулах ундааг худалдах, түүгээр үйлчлэх цагийн хязгаарыг тусгай зөвшөөрлийн төрлөөс хамаарч харилцан адилгүй байх зэрэг зохицуулалтуудыг хамарсан байна. Иймд нийтийн үйлчилгээний салбарын аж ахуйн нэгжүүд болон үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд та бүхэн тус хуулийн төсөлд саналаа өгөх нь нээлттэй болно.

Хуулийн төслийн холбоос

Саналыг tugs-oyun@mongolchamber.mn хаягаар ирүүлэх боломжтой.
Холбогдох мэргэжилтэн: И.Төгс-Оюун /88086993/