(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

МҮХАҮТ болон МАН “ЭЗЭН-900” хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

2020/06/04 0

МҮХАҮТ-аас боловсруулсан 2020-2024 онд эдийн засгийг эрчимжүүлэх "ЭЗЭН-900" хөтөлбөр болон УИХ-ын 2020 оны сонгуульд оролцох нам эвслүүдийн мөрийн хөтөлбөрт тусгах саналуудыг нэр дэвшихээ мэдэгдсэн улстөрийн намуудад хүргүүлсэн. Энэ хүрээнд МАН-тай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

2020 оны УИХ-ын ээлжит сонгуульд ялалт байгуулж олонх болсон нөхцөлд эдийн засаг, бизнесийн орчныг сайжруулах чиглэлээр дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах юм. Үүнд:

  1. Бизнес эрхлэх бодлогын ба эрх зүйн тогтвортой орчныг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах 2.
  2. Худалдаа аж үйлдвэрийн асуудал хариуцсан төрийн институцийг бий болгох "Экспортын баталгааны сан" байгуулах;
  3. Жижиг, дунд бизнесийг дэмжихэд төрөөс бага хүүтэй зээл олгох, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
  4. Төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн худалдан авалтаар дамжуулан жижиг дунд бизнесийг дэмжих
  5. Нэмүү өртөг шингээсэн боловсруулах үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх цогц бодлого гаргаж хэрэгжүүлэх
  6. Үндэсний хэмжээнд төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, хэлэлцлийн оновчтой, тогтвортой механизмыг, бүрдүүлэх төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх
  7. Төрийн байгууллагуудаас олгодог бүх төрлийн зөвшөөрлийн тоог цөөлөх, зөвшөөрөл олгох үйл явцыг хөнгөвчлөх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
  8. Тогтвортой хөгжил, ногоон эдийн засгийг дэмжих зорилгоор санхүүжилт, татвар, зээл, урамшууллын оновчтой хөшүүргийг бий болгох
  9. Бизнесийн орчин дахь авилга, хүнд суртлыг бууруулах, хууль, дүрэм, журмын хүрээнд ажиллах нээлттэй, ил тод засаглалыг хөгжүүлэх