(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Хувийн хэвшлийн бүх аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрийн ажиллагсад нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөнө

2020/04/28 1

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах журмын талаар ХНХЯ, СЯ, ТЕГ, НДЕГ, МҮХАҮТ, АОЭХ, МҮЭ оролцсон уулзалт 4-р сарын 28-ны өдөр ХНХЯ дээр боллоо. ХНХ-ын сайд С.Чинзоригийн зүгээс хувийн хэвшлийн бүх аж ахуйн нэгжүүд нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөнө гэдгийг мэдэгдсэн ба аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд ойлгомжгүй байгаа ”үйл ажиллагаа доголдсон, орлого буурсан”, “ажлын байр хадгалж байгаа” гэсэн хоёр ойлголтыг тодрууллаа. Үүнд:

  • Коронавируст халдварын онцгой нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг доголдож орлого нь буурсанд тооцно. 
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага нь хөдөлмөрийн болон ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажилтныг ажиллуулж байгаа бол ажлын байрыг хадгалж байгаа гэж үзнэ. 

МҮХАҮТ-аас вирусийн халдвараас сэргийлэх хориг арга хэмжээ авч эхэлсэн цагаас бизнес, ажил эрхлэлтэнд үзүүлж байгаа нөлөөний судалгааг явуулж, Эдийн засгийн эрсдэлийг удирдах багц саналыг МУ-ын Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, холбогдох яамдуудад танилцуулсан бөгөөд хувийн хэвшлийн бүх аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрийн ажиллагсад нийгмийн даатгалын шимтгэлээс 6 сарын хугацаатай чөлөөлөгдөх болсон нь танхимаас тавьсан саналууд эхнээсээ үр дүнд хүрч байгаагийн нэг илрэл юм. Энэхүү шийдвэр нь эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ үед аж ахуйн нэгжүүдэд бодит дэмжлэг болох бөгөөд энэ талаар санаачлагатай ажилласан ХНХЯ-нд талархаж байгаагаа нийт бизнес эрхлэгчдийн өмнөөс илэрхийлье. 

Энэхүү хуулийг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, хяналт тавих, арга зүйн зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий хамтарсан ажлын хэсэг ХНХЯ дээр байгуулагдахаар болсон бөгөөд МҮХАҮТ-ын төлөөлөл орж ажиллах юм. Иймд уг хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тулгарч байгаа асуудал, саналаа Бодлого стратегийн газарт policy@mongolchamber.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
 

Журамтай танилцсан бүх хувийн хэвшил биш л блээдээ