(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Олон улсын валютын сангаас Covid-19 цар тахлын үед авч хэрэгжүүлэх эдийн засгийн бодлогыг танилцууллаа

2020/04/06 0

ААН-үүд, компани болон бизнес эрхлэгчдэд ажлын байрыг хадгалах, ногдол ашиг, хувьцааны дахин худалдан авалтыг хязгаарлах нөхцөлтэйгээр санхүүжилт, зээл олгох хэрэгтэй. Дампуурал нь эдийн засгийг илүү гүн хямралд хүргэж болзошгүй. Төв банкнаас зээл олгох (хөрөнгө худалдан авах) эсвэл Засгийн газрын хяналтанд байдаг санхүүгийн зуучлагчдаас санхүүжилт зээл олгох зэрэг нь үр дүнтэй гэдэг нь өмнөх хямралын үед батлагдсан. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид, хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүст өмнөх онуудын татвар төлсөн байдал дээр үндэслэн зээл, санхүүгийн дэмжлэг /бэлэн мөнгө/ үзүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр олон улсын худалдаа, хамтын ажиллагааг тогтвортой байлгах замаар эдийн засгийг хурдан сэргээх боломжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.

Хөгжингүй эдийн засагтай орнуудад тахал гарахаас өмнө зээлийн хүү ба инфляц урт хугацаанд бага байх төлөвтэй байсан. Нийлүүлэлтэд гарах урт хугацааны тасалдалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь хямралын болон хямралын дараах үед инфляцыг бий болгохгүй байх хэрэгтэй. Хэрэв вирусын тархалтыг бууруулах арга хэмжээ амжилттай хэрэгжсэн тохиолдолд улсын өрийн харьцааг шаардлагатай хэмжээгээр нэмэгдүүлэх боломжтой хэдий ч зээлийн хүү болон нийт эрэлт нь сэргэлтийн үе шатанд бага байх хандлагатай. Ийм нөхцөлд эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ нь хамгийн тохиромжтой үр дүнтэй байх болно.

Эх сурвалж: blogs.imf.org