(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

"Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ болон бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг"-ийн төсөлд саналаа ирүүлнэ үү. 

2020/03/25 0

Монгол Улсын Их Хурлаас 2019 онд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ авах тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, мөн цахим худалдан авах ажиллагааны тогтолцоо руу шилжиж байгаатай холбогдуулан “Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ болон бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт” төслийг шинэчлэн боловсруулсан байна.  Та бүхнийг жишиг баримт бичгийн төсөлд саналаа 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор ирүүлэхийг хүсье байна.

Хавсралт:

  1. Танилцуулга
  2. Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ болон бараа худалдаж авах тендерийн жишиг баримт бичгийн төсөл

Холбоо барих:

МҮХАҮТ, Бодлого, стратегийн газар
Мэргэжилтэн Б.Батцэцэг
Утас: 77277070-43
Цахим шуудан: battsetseg@mongolchamber.mn