(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Зээлийн батлан даалтын сантай санамж бичиг байгууллаа

2020/01/15 0

МҮХАҮТ болон “Зээлийн Батлан Даалтын Сан” хамтран ажиллах санамж бичиг шинэчлэн байгууллаа.

Танхимын гишүүн жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон бизнесийн зөвлөлийн гишүүдэд зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагаа болон батлан даалтад хэрхэн хамрагдах талаар мэдээллийг хүргэж бизнес эрхлэгчдэд барьцаа хөрөнгө дутагдалтайгаас зээл авах нөхцөлийг хангадаггүй байдлыг бууруулж санхүүжилтыг нэмэгдүүлэх юм.

Санамж бичгийн хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгарч буй бэрхшээл, шийдвэрлэх асуудлын талаар хамтарсан судалгаа явуулах, судалгааны үр дүнгээр ном товхимол, гарын авлага гаргах, хамтарсан сургалт зохион байгуулах, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх зэрэг олон үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлэх юм.