(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр-II-т санал авч байна

2019/12/10 0

Монгол Улсын Их хурлын 2012 онд батлагдсан “Инновацийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 дахь заалт, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/114 дүгээр тушаалаар Ажлын хэсгийг байгуулж, “Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр-II” төслийг мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачид, төр хувийн хэвшлийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулан боловсруулж, холбогдох саналыг авч тусгасан боловсруулжээ. “Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр-II ”-ийн төсөлд салбарын бизнес эрхлэгчдээс санал авах гэж байгаа тул холбогдох саналаа 2019 оны 12 сарын 11 өдрийн дотор ирүүлнэ үү. /Хөтөлбөрийн төслийг хавсралтаас хүлээн авна уу./

Холбоо барих: 
МҮХАҮТ-ын Бодлого стратегийн газар.
Утас: (976) 7727-7070 (ext:43), 
Цахим шуудан: policy@mongolchamber.mn 

Хавсралт