(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Бизнесийг дэмжих чиглэлээр ажилладаг ТББ-ууд нэгдлээ

2019/12/02 0

Бизнес, эрхлэгчдийн нийтлэг эрх үүрэг, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж, хамтарч ажиллахаар МҮХАҮТ, Монголын Бизнесын Зөвлөл, Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Холбоо, Улаанбаатар Хотын Худалдааны Танхим, Гүйцэтгэх Захирлуудын Клуб гэсэн 5 ТББ нэгдэж, харилцан ойлголцлын Санамж бичиг байгууллаа.

Энэхүү Санамж бичиг нь Монголын бизнесийн эрх зүй, хяналт зохицуулалт, хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулах, түүний тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр нэгдсэн бодлого боловсруулах, төрийн байгууллагатай нэг дуу хоолойгоор харилцах, бизнес эрхлэгчдийг дэмжихэд оролцогч талууд хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл солилцох, ил тод байх боломжийг хангах зорилготой юм.