(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

МҮХАҮТ-ын дэргэд Комплаенсын Үндэсний Зөвлөл байгуулагдлаа

2019/11/07 0

Комплаенсыг бүрдүүлэгч үзүүлэлтэд авилгатай тэмцэх, шүгэл үлээгчийг хамгаалах, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог дэмжиж асуудал багтдаг аж.

Энэхүү зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд АТГ, Монголын Комплаенсийн Холбоо, Монголын Олон Улсын Арбитр, Азийн Сан болон мэргэжлийн холбоодийн төлөөллүүд багтаж байгаа бөгөөд цаашид бизнесийн байгууллагын дотоод хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, мэргэшлийн холбоодын үйл ажиллагааг шинэ түвшинд аваачих томоохон зорилт тавин ажиллаж эхэллээ.