(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Бизнес эрхлэгчдэд авлигын эсрэг мэдээлэл өглөө

2019/10/16 0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хувийн хэвшил бизнесийн байгууллагуудыг  авлига, ашиг сонирхлын зөрчил,  эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд хамруулахад МҮХАҮТ дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажилладаг.

Энэ ажлын хүрээнд МҮХАҮТ-д гишүүнээр элссэн 50-иад аж ахуйн нэгжид “Ёс зүйтэй бизнес” сэдвээр АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтсийн комиссар Н.Батчулуун мэдээлэл өглөө.

Тэрээр иргэд олон нийт, бизнес эрхлэгчид хууль тогтоомжоо чандлан мөрдөж, шударга ёсыг бэхжүүлж, нийгмийг эрүүлжүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулахыг уриаллаа.