(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Тендерийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

2021/10/03 1

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Сангийн яамнаас боловсруулж, бизнес эрхлэгчдээс санал авахаар хүргүүлсэн байна.

Иймд МҮХАҮТ-ын гишүүд та бүхэн тус хуулийн төсөлтэй танилцаж саналаа 10 сарын 5-ны дотор tugs-oyun@mongolchamber.mn мэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Хуулийн төслийг хавсралтаар хавсаргав.

ХАДАА. Д
Тендерт шалгарсан тендерт оролцогчийн баримт бичгийг танилцах хүсэлтэй оролцлогчдод танилцуулж байх нь Үнэлгээний хороо, Сангийн яам болон бусад эрх бүхий байгууллагад гомдол гаргах асуудалгүй болж гэрээ байгуулах, ажил хугацаандаа эхлэх үндэс болно. Одоогийн хуулиар цахимаар тендер шалгаруулж байгаа хэдиий ч тендерт оролцогч зөвхөн үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлийг л танилцах эрхтэй байгаа нь маш учир дутагдалтай /Хурын тэмдэглэлд Үнэлгээний хорооны гишүүдийн 80 хүрэхгүй хувь нь л гарын үсэг зурсан байдгийн анхаарч үзэх/.