(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

2019/09/05 0

“Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам болон Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам”-ын төслүүдтэй танилцан, саналаа ирүүлнэ үү.

Улсын Их Хурал 2019 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн төслийг хэлэлцэн баталсан.

Уг хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг 2019 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан, Сангийн яамнаас дараах журмын төслүүдийг боловсруулан, бизнес эрхлэгчдээс санал авахаар ирүүллээ.

Иймд тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүд Та бүхэн журмын төслүүдтэй танилцан, өөрсдийн саналыг 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн дотор МҮХАҮТ-ын Бодлого, Стратегийн газарт ирүүлэхийг хүсье.

Санал хүлээн авах и-мэйл: policy@mongolchamber.mn
Хариуцсан мэргэжилтэн: БСГ-ын мэргэжилтэн Н.Энхжин
Холбоо барих: 310619, 88858839

Жич: Журмын төслүүдийг хавсаргав.