(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах татварын харилцааг зохицуулсан журмуудын төсөлд санал авч байна

2019/11/19 0

Татварын ерөнхий газраас Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах татварын харилцааг зохицуулсан 44 журам боловсруулан батлуулахаар ажиллаж байгаагаас есөн журам нь дотогшоо чиглэсэн, 35 журам нь гадагшаа чиглэсэн харилцааг зохицуулах юм. Татвар төлөгчид журмын төслүүдтэй танилцан, санал боловсруулах хугацаа олгох зорилгоор гадагшаа чиглэсэн журмыг хоёр үе шаттайгаар хэлэлцэж байгаа юм. Татварын харилцааг зохицуулсан журмууд нь нийт 9 бүлгийн 35 журмаас бүрдэх бөгөөд журмуудын жагсаалтыг дараах мэдээллээс, дэлгэрэнгүй журмын төслийг дараах линкээр хүлээн авч танилцана уу. Та бүхэн холбогдох саналаа 2019 оны 11 сарын 27-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 

Холбогдох ажилтан: 
МҮХАҮТ-ын Бодлого Стратегийн газрын мэргэжилтэн О.Түмэн-Амар
Утас: (976) 11-310619, 99993287
Цахим шуудан: tumen-amar@mongolchamber.mn

Журмын төсөл нэгтгэн татах

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг дагалдан гарах татварын харилцааг зохицуулсан журмуудын төслийн жагсаалт: 

1. Татвар төлөгчийн бүртгэл
1.1. Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журам
1.2. Татварын хялбаршуулсан горим ашиглах албан татвар төлөгчийн хүсэлтийг бүртгэх, шийдвэрлэх, бүртгэлээс хасах журам
1.3. ХХОАТТХ-ийн 15.6-д заасан хүсэлтийг бүртгэх, шийдвэрлэх, бүртгэлээс хасах журам
1.4. Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгч болон Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгчийг тодорхойлох, бүртгэх, бүртгэлээс хасах, албан татварын тооцоо хийх журам

Журам татах

2. Татварын ногдуулалт, тайлагнал
2.1. Татварын тайлан үйлдэх, тушаах, хүлээн авах, боловсруулах, тайланд залруулга хийх журам
2.2. Зөвлөмж авах хүсэлтэд тавигдах шаардлага, хүсэлтийн маягт, зөвлөмжийн маягт, зөвлөмжийг хүчингүй болгох, олон нийтэд мэдээлэхтэй холбогдсон журам

Журам татах

3. Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
3.1. ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу чөлөөлөлт, хөнгөлөлтийг эдлүүлэх журам
3.2. Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааны журам

Журам татах

4. Татварын хураалт, буцаан олголт
4.1. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах арга хэмжээ авах журмын төсөл
4.2. Татвар төлөгчийн хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөөгүй татварт, эсхүл үндэслэлгүй илүү хураасан татварт алданги тооцох тухайн татварын жилд мөрдөх алдангийн хэмжээ
4.3. Татварын албан татварын хөнгөлөлт, илүү төлөлтийг хуулийн дагуу буцаан олгох зориулалттай харилцах данс хөтлөх, түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах журам
4.4. Татварын орлого бүртгэх, орлогын данснаас татвар хооронд суутган тооцох журам
4.5. Албан татвар төлөгчийн илүү төлсөн албан татварыг буцаан олгох, хяналт тавих, нягтлан бодох бүртгэлд тусгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах журам
4.6. Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэх албан татвар төлөгчийн албан татвар төлснийг нотлох гэрчилгээний загвар
4.7. Татварын өр төлөх хугацааг хөнгөлөх журмын төсөл

Журам татах

5. Татварын ногдуулалт, тайлагнал
5.1. Бараа, материалын хэвийн хорогдлын хэмжээ тогтоох тухай
5.2. Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал
5.3. Татварын ногдлыг тодорхойлох, татвар хураах зорилгоор хэрэгжүүлэх нийтлэг ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулах журам
5.4. Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам

Журам татах

6. Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
6.1. Байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, орчны бохирдол, хаягдлыг багасгах, байгальд ээлтэй техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
6.2. Нар, салхи, газрын гүний дулааны болон бусад сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, нүүрснээс хагас коксон түлш, хийн болон шингэн түлш гарган авах тоног төхөөрөмж, стандартад нийцсэн зуух, нам даралтын зуух, дулаалгын материал, цахилгаан болон хийн халаагуур зэрэг тоног төхөөрөмж, бараа материалын жагсаалт

Журам татах

7. Татварын хураалт, өр барагдуулалт, буцаан олголт
7.1. Хөрөнгө битүүмжлэх, хураах, хадгалах, хамгаалахтай холбогдох харилцааг зохицуулах журам
7.2. Дуудлага худалдаа зохион байгуулах болон шууд гэрээгээр мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх үйл ажиллагааны нийтлэг журам
7.3. Татварын өрийг татвар төлөх үүрэгтэй хоёрдогч этгээдээс гаргуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх журам

Журам татах

8. Татварын хяналт шалгалт, маргаан таслах зөвлөл
8.1. Татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох, баталгаажуулах журам
8.2. Маргаан таслах зөвлөлийн ажиллах журам
8.3. Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны журам
8.4. Татварын ногдлыг жишиг үнийн аргаар тодорхойлох журам

Журам татах 

9. Олон улсын татварын асуудал
9.1. Татварын харилцан тохирох журам
9.2. Үнэ шилжилтийн тайлан тус бүрийн маягтын загвар, түүнийг нөхөх заавар, тайлагнах журам
9.3. Төлөөний газрыг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, татвар төлөх, тайлагнах журам, тайлангийн маягт
9.4. Гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татварыг төлбөл зохих албан татвараас хасаж тооцуулах хүсэлт гаргах, тооцооны маягтын загвар батлах, баталгаажуулах журам
9.5. Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх журам
9.6. Үнэ шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох, хэрэглэх журам
9.7. Үйл ажиллагааны удирдлагыг Монгол Улсаас хэрэгжүүлдэг гадаадын аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт

Журам татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
“ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ШИНЭЧИЛСЭН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ  СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ БА ЭКСПОРТЛОГЧДЫН АНХААРАХ АСУУДЛУУД”  СЭДЭВТ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
“ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ШИНЭЧИЛСЭН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ БА ЭКСПОРТЛОГЧДЫН АНХААРАХ АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2024/05/29
Бүгд Найрамдах Киргиз улсын Элчин сайдыг хүлээн авч уулзлаа
Бүгд Найрамдах Киргиз улсын Элчин сайдыг хүлээн авч уулзлаа
2024/05/29
Монголын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттэй хамтран ажиллах санамж бичиг үзэглэлээ
Монголын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттэй хамтран ажиллах санамж бичиг үзэглэлээ
2024/05/29
Гурвалсан харилцааг дээшлүүлэхэд хамтын ажиллагаа чухал
Гурвалсан харилцааг дээшлүүлэхэд хамтын ажиллагаа чухал
2024/05/28
SheTrades боловсролын салбарт
SheTrades боловсролын салбарт
2024/05/27
МҮХАҮТ, Залуу судлаачдыг дэмжих сан хамтран ажиллахаар боллоо
МҮХАҮТ, Залуу судлаачдыг дэмжих сан хамтран ажиллахаар боллоо
2024/05/22
Литва улстай олон салбарт хамтран ажиллах боломж бий
Литва улстай олон салбарт хамтран ажиллах боломж бий
2024/05/21
ЭКСПОРТЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ЭКСПОРТЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2024/05/21
Комплаенс, бизнесийн ёс зүйн зөвлөл байгууллаа
Комплаенс, бизнесийн ёс зүйн зөвлөл байгууллаа
2024/05/21
Европын Холбооны Элчин сайд нар Ханбогд Кашимер компанид зочиллоо
Европын Холбооны Элчин сайд нар Ханбогд Кашимер компанид зочиллоо
2024/05/20
“Монголын алт МАК” ХХК-ийн үйлдвэрүүдтэй танилцах аялал зохион байгууллаа
“Монголын алт МАК” ХХК-ийн үйлдвэрүүдтэй танилцах аялал зохион байгууллаа
2024/05/18
Бизнесээс бизнес рүү
Бизнесээс бизнес рүү
2024/05/16
Чингэлтэйн залуусыг урьж байна
Чингэлтэйн залуусыг урьж байна
2024/05/16
“Эрчим хүчний асуудлыг шийдэж чадвал утаа, түгжрэлээ шийднэ”
“Эрчим хүчний асуудлыг шийдэж чадвал утаа, түгжрэлээ шийднэ”
2024/05/16
Монгол- Узбекистаны бизнес форум, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулна
Монгол- Узбекистаны бизнес форум, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулна
2024/05/15
Монгол дахь эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааны солилцооны уулзалтыг зохион байгууллаа
Монгол дахь эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааны солилцооны уулзалтыг зохион байгууллаа
2024/05/14
Гидропоник тариалагчдын анхдугаар зөвлөгөөн болно
Гидропоник тариалагчдын анхдугаар зөвлөгөөн болно
2024/05/14
НЭГ БОДЛОГО НЭГ ЗОРИЛГО ЧУУЛГАН БОЛНО
НЭГ БОДЛОГО НЭГ ЗОРИЛГО ЧУУЛГАН БОЛНО
2024/05/13
Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоотой уулзалт хийлээ
Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоотой уулзалт хийлээ
2024/05/13
“БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН B2B ДИЖИТАЛ ПЛАТФОРМЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ҮР ДҮНГИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
“БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН B2B ДИЖИТАЛ ПЛАТФОРМЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ҮР ДҮНГИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2024/05/13