(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

COVID19 халдварын үед БНХАУ-аас бизнес эрхлэгчдээ дэмжин авч буй арга хэмжээ

2020/03/18 0

COVID19 халдварын үед БНХАУ-аас бизнес эрхлэгчдээ дэмжин ямар арга хэмжээ авч буй талаар МҮХАҮТ-ын Бээжин дэх төлөөлөгч Ө.Мөнгөнцацралын бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэж байна.

Уушигны хатгалгааны халдварт өвчин эхэлснээс хойш БНХАУ-ын Намын Төв хороо, Төрийн зөвлөл нь халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, үйлдвэрлэлийг сэргээн дэмжих зорилгоор татвар, хураамжийн хөнгөлөлттэй гурван багц бодлогыг дараалан нэвтрүүлж байна.

Үүнд дөрвөн чиглэлийн 17 бодлого багтана.

Бодлогын нэгдүгээр багц: Халдварт өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэх:

Энэ нь эмчилгээний эмчилгээг шууд дэмжихэд анхаарлаа хандуулаад зогсохгүй холбогдох баталгаат материал үйлдвэрлэх, тээвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээс гадна янз бүрийн хүчнүүдийг дайчлан халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах ажлыг идэвхтэй зохион байгуулна.

Бодлогын хоёр дахь багц: ААН нийгмийн даатгалын ачааллыг бууруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэх:

Аж ахуйн нэгжийн тэтгэвэр, ажилгүйдэл, хөдөлмөрийн ослын даатгалын нэгжийн төлбөрийг бууруулах, чөлөөлөх, эмнэлгийн даатгалын анхан шатны шимтгэлийг бууруулах, аж ахуйн нэгжийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зардлыг бууруулах, ажлаа үргэлжлүүлж хийх итгэлийг бэхжүүлэх.

Бодлогын гурав дахь багц: Гол нь жижиг, бичил аж ахуйн нэгжүүд, аж үйлдвэрийн болон арилжааны өрхүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлэх:

НӨАТ-ын жижиг хэмжээний татвар төлөгчид, хөгшин, ажилгүйдэл, ажлын ослын даатгалтай аж ахуйн нэгж, худалдааны өрхүүд, аж үйлдвэрийн болон арилжааны өрхүүдийн үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийг бууруулах буюу чөлөөлсөн түрээслэгчдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх, эрсдлийг эсэргүүцэх чадварыг дээшлүүлэх, хүнд хэцүү үеийг даван туулахад туслах болно.

Дөрвөн чиглэлийн 17 бодлого

1. Хамгаалалт, Эмчилгээг дэмжих

 1. Засгийн газрын жишгээр халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах ажилд түр зуурын хөдөлмөрийн тэтгэмж, тэтгэлгийг хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлнө.
 2. Шинэ коронавирусын халдварын уушигны үрэвслээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус газраас гаргасан эрүүл мэндийн хамгаалах хэрэгсэл, бусад хамгаалах хэрэгслийг хувь хүн орлогын албан татвараас чөлөөлдөг.

2. Хангамжийг дэмжих

 1. Халдварт өвчний нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах гол материалыг үйлдвэрлэх аж ахуйн нэгжүүдээс нэмэгдсэн өртгийн албан татварын зээлийг бүрэн буцаан олгох .
 2. Татвар төлөгч халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зорилготой материаллаг зүйлээр хангах үед тээврийн орлогыг НӨАТ-аас чөлөөлнө.
 3. Татвар төлөгч нийтийн тээврийн үйлчилгээ, амьжиргааны үйлчилгээ, ахуйн хангамжийн шуудангийн үйлчилгээ зэргээс олсон орлогыг НӨАТ-аас чөлөөлнө.
 4. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах материалын үйлдвэрлэлийн томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд тоног төхөөрөмж худалдан авах, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг өргөжүүлэхэд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас өмнө нэг удаагийн хасалт хийнэ.
 5. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах зорилгоор Эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллагаас шууд оруулж ирсэн материалыг татвараас чөлөөлнө.

3. Олон нийтийн хандивийг дэмжих

 1. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахын тулд нийгмийн халамжийн байгууллага эсвэл мужийн засаг захиргаа, тэдгээрийн хэлтэсээс хандивласан бэлэн мөнгө, эдлэлийг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвараас өмнө бүрэн суутгал хийнэ.
 2. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг гүйцэтгэж буй эмнэлгүүдэд халдварт өвчний үед хэрэглэх зүйлийг хандивлахдаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвараас өмнө бүрэн суутгал хийнэ.
 3. Халдварт өвчний эсрэг бараа бүтээгдэхүүнийг үнэгүй хандивлахад нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, хэрэглээний татвар, хот тохижуулалт, барилгын татвар, боловсролын нэмэлт төлбөр, орон нутгийн боловсролын нэмэлт төлбөрөөс чөлөөлнө.
 4. Хандивын татваргүй импортын материалын цар хүрээг өргөжүүлнэ

4. Ажил, үйлдвэрлэлийг дахин эхлүүлэхийг дэмжиx.

 1. Халдварт өвчний үед хүнд байдалд орсон аж ахуйн нэгжүүдийн 2020 онд гарсан хамгийн урт хугацааны алдагдлыг 8 жил болгон сунгасан.
 2. Жижиг хэмжээний татвар төлөгчдөд НӨАТ-ыг үе шаттайгаар бууруулах, чөлөөлөх.
 3. Аж ахуйн нэгжийн тэтгэвэр, ажилгүйдэл, хөдөлмөрийн ослын даатгалын нэгжүүдийг үе шаттайгаар бууруулах, чөлөөлөх.
 4. Ажилчдын эрүүл мэндийн үндсэн даатгалын төлбөрийг үе шаттайгаар бууруулах.
 5. Хот суурин газрын ашиглалтын татварыг бууруулах буюу чөлөөлөх замаар аж үйлдвэрийн болон арилжааны түрээслэгчдийн түрээсийн хэмжээг бууруулахад түрээслүүлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэхийг орон нутгуудад уриалж байна.

Эх сурвалж: politics.gmw.cn