(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Богино хугацааны сэдэвчилсэн

Бүртгүүлэх

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ АКАДЕМИ

ГХА нь гишүүд, бизнес эрхлэгчдэд зориулан 50 гаруй төрлийн сэдвээр богино хугацааны сургалтыг зохион байгуулдаг. Тухайн сэдвүүдээс сонгон өөрийн байгууллага дээрээ сургалт авах боломжтой бөгөөд зөвхөн танай байгууллагад хэрэгцээтэй байгаа сэдвүүдээр тусгайлсан хөтөлбөр гаргаж байгууллага дээрх сургалтыг зохион байгуулдаг. 

БОГИНО ХУГАЦААНЫ СУРГАЛТЫН ЖАГСААЛТ

Нэг. Хувь хүний хөгжил 

 1. Харилцааны соёл
 2. Бие хүний төлөвшилт 
 3. Асуудлыг шүүн тунгаах, шүүмж сэтгэлгээ 
 4. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хянах
 5. Бүтээмжийн менежмент 
 6. Цагийн менежмент 
 7. Гомдлын менежмент 
 8. Хүний нөөцийн менежмент 
 9. Бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хүний нөөцийн менежментийн хандлага
 10. Удирдагчийн ур чадвар, карьер хөгжил

Хоёр: Багаар ажиллах

 1. Бизнесийн харилцаа
 2. Байгууллагын соёл 
 3. Төвөгтэй харилцааг зохицуулах нь
 4. Удирдлагатай харилцах харилцаа

Гурав. Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэлээр

 1. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах 
 2. Олон улсын мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглан зах зээлийн судалгаа хийх 
 3. Төсөл бичих аргачлал, төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 
 4. Тендерийн санал боловсруулах, тендерт оролцоход бэлтгэх үе шат 
 5. Бараа, бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг, зах зээлд нэвтрэх стратеги. Борлуулалтын бодлого, хуваарилалтын сувгийг сонгох
 6. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд үйлчилгээний ажилтны гүйцэтгэх үүрэг
 7. Олон улсын хэлэлцээрт оролцох, түүнд бэлтгэх үе шат 
 8. Олон улсын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт 
 9. Худалдах, худалдан авах гэрээ, маргаан шийдвэрлэх практик зөвлөмж
 10. Арбитр
 11. Бизнесийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах
 12. Татварын зохицуулалт Таны бизнесийн үйл ажиллагаанд ...  
 13. Даатгал Таны бизнест ...
 14. Сошиал медиа маркетинг
 15. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа 
 16. Албан бичгийн стандарт 
 17. Патент барааны тэмдэг

Дөрөв. Гадаад худалдааны чиглэлээр

 1. Олон улсын үзэсгэлэн яармагт хэрхэн бэлтгэж оролцох вэ? Нээлттэй гаалийн систем-ATA carnet
 2. Гадаад худалдааны үндсэн бичиг баримтууд 
 3. Экспорт: Экспортлох чадвар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, зардлын шинжилгээ, тэдгээрийг тооцох
 4. Импорт: Импортлох чадвар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, зардлын шинжилгээ, тэдгээрийг тооцох
 5. Логистикийн тухай ерөнхий ойлголт, нийлүүлэлтийн гинжин сувгийг удирдан зохион байгуулахад логистикийн гүйцэтгэх үүрэг
 6. Гаалийн хяналт бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа 
 7. Европын Холбооны Хөнгөлөлтийн Ерөнхий Систем
 8. Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо (аккредитив, инкасс, шууд төлбөр, нээлттэй данс, консигнацийн төлбөр гэх мэт)
 9. Худалдааг хөнгөвчлөх
 10. Инкотермс
 11. Импортын барааг гаальд мэдүүлэх нь 
 12. Тээврийн логистик
 13. Дистрибьютерийн гэрээ
 14. Сав баглаа боодол
 15. Барааг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд учирч болох зөрчлөөс сэргийлэх нь
 16. Зуучийн худалдаа, түүний төрөл, онцлог
 17. Импортын барааны гаалийн бүрдүүлэлт, гаалийн болон бусад албан татвараас чөлөөлөгдөх бараа
 18. Үйлчилгээ, харилцааны соёл
 19. Улс хооронд бараа худалдах, худалдан авах гэрээ
 20. Бараа материалын нөөцийн удирдлага
 21. Гаалийн хууль тогтоомж, хяналт бүрдүүлэлт
 22. Улс хоорондын тээвэр зууч
 23. Олон улсын худалдааны зохицуулалт

Холбоо барих:

Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, М.Гандигийн гудамж, МҮХАҮТ-ын байр, 506 тоот өрөө
Утас: (976) 77277070-5, 99031573
Цахим шуудан: training@mongolchamber.mn
Фейсбүүк: Гадаад худалдааны академи