(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Барааны тэмдэг, Газар зүйн заалт

2019/07/29

ПАТЕНТЫН ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

Барааны тэмдэг гэж юу вэ?

Аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бусад аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс ялгах тэмдгийг барааны тэмдэг гэнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ бол таны ирээдүйн брэнд юм. Барааны тэмдгийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа - 10 жил (сунгах боломжтой)

Эрхийн хамгаалалт хийлгэхэд дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ:

 • Өргөдөл эсвэл Email (логонд хамаарах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт)
 • ААН-ийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
 • Итгэмжлэх (татах)
 • Барааны тэмдэг буюу логог цахимаар илгээх
 • Төлбөр төлсөн баримт

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль

Газар зүйн заалт гэж юу вэ?

Зөвхөн тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай холбогдсон онцлог шинж чанартай бүтээгдэхүүнийг ялгахын тулд газар зүйн заалтыг ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь зөвхөн тухайн газар нутгаас гаралтайг гэрчилсэн тэмдэг юм. 

Эрхийн хамгаалалт хийлгэхэд дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ:

 • Өргөдөл эсвэл Email (логонд хамаарах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт)
 • Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, бүтээгдэхүүний онцлог шинж чанарыг баталсан лабораторийн шинжилгээ
 • Барааны онцлог шинж чанарын тодорхойлолт болон газар зүйн нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай хэрхэн холбогдсон тухай тайлбар
 • Тухайн газар нутагт үйлдвэрлэл эрхэлдгийг нотолсон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын тодорхойлолт
 • ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Итгэмжлэх (татах)
 • Газар зүйн заалтын тэмдэг буюу логог цахимаар илгээх
 • Газар зүйн заалт олгох  байгууллагын дүрэм, тэмдэг олгох журам
 • Төлбөр төлсөн баримт

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль

Холбоо барих:

Хэрэглэгч, Үйлчилгээний Газар
Утас: (976) 77277070-8
Цахим шуудан: patenttmbur@mongolchamber.mn