(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Патент, барааны тэмдэг, газар зүйн заалт

Шинэчлэгдсэн огноо: 2021.11.03 өдөр

 

МҮХАҮТ нь МУ-ын Оюуны Өмчийн Газраас олгосон №01 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 • AMIPA - Монголын Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн холбооны гишүүн 
 • INTA - Олон улсын барааны тэмдэг эзэмшигчдийн холбооны гишүүн

Ихэнх иргэд, аж ахуйн нэгжүүд оюуны өмч, зохиогчийн эрхээ хамгаалуулах, патентжуулах талаар МҮХАҮТ-д хандаж байгаа боловч таны үйл ажиллагаа оюуны өмчийн аль төрөлд хамаарахыг андуурах асуудал их байна. Иймд доорх зурагт үзүүлсэн асуултад хариулж, өөрт тохирох оюуны өмчийн төрлийг сонгоно уу. 

Жич: Зохиогчийн эрхийн талаар шууд Оюуны Өмчийн Газар-т хандана уу.

БАРААНЫ ТЭМДЭГ

Өөрийн бараа, үйлчилгээг бусад ижил төрлийн бараа, үйлчилгээнээс ялгах зорилгоор хэрэглэх, ялгагдахуйц өвөрмөц илэрхийллийг барааны тэмдэг гэнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ бол таны ирээдүйн брэнд нэр юм. 

Барааны тэмдгийн онцгой эрхийн хүчинтэй хугацаа 10 жил /сунгах боломжтой/
Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль

Барааны тэмдэгт тавигдах шаардлага болон бүртгэлтэй эсэхийг урьдчилан шалгах тул юун түрүүнд цахимаар илгээж, хайлт хийлгэнэ үү. 

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Барааны тэмдэг .jpg 
 • Барааны тэмдэгт хамаарах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт
 • Хуулийн этгээд бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхийн сканердсан хуулбар .pdf 
 • Итгэмжлэх (татах) .pdf 
 • Төлбөр төлсөн баримт (дээрх баримт мэдээллийг бүрэн хүлээн авсны дараа, нэхэмжлэх илгээнэ)

ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТ

Нутгийн байгал, цаг уурын нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай холбогдсон онцлог шинж чанартай бүтээгдэхүүнийг ялгахын тулд газар зүйн заалтыг ашигладаг. Тухайлбал Сайханы айраг, Завханы улаан сонгино, Увсын чацаргана г.м. 

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Газар зүйн заалтын тэмдэг 
 • Өргөдөл (газар зүйн заалтад хамаарах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт)
 • Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, бүтээгдэхүүний онцлог шинж чанарыг баталсан лабораторийн шинжилгээ
 • Барааны онцлог шинж чанарын тодорхойлолт болон газар зүйн нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай хэрхэн холбогдсон тухай тайлбар
 • Тухайн газар нутагт үйлдвэрлэл эрхэлдгийг нотолсон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Итгэмжлэх (татах)
 • Газар зүйн заалт олгох байгууллагын дүрэм, тэмдэг олгох журам
 • Төлбөр төлсөн баримт

ПАТЕНТ

Тухайн шийдэл нь шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар болохыг тодорхойлж, патент эзэмшигч тодорхой хугацаанд заасан онцгой эрхийг хэлнэ.

Патентын тухай хууль

Шинэ бүтээлийн патентын хүчинтэй хугацаа 20 жил
Ашигтай загварын патентын хүчинтэй хугацаа 10 жил

Шинэ бүтээл, ашигтай загварт тавигдах шаардлага:

 • технологийн түвшин ахиулсан байх
 • үйлдвэрлэх боломжтой байх
 • цоо шинэ байх

Шинэ бүтээл, ашигтай загварын бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Шинэ бүтээлийн (эсвэл ашигтай загварын) тодорхойлолт, томъёолол, товч тайлбар
 • Холбогдох зураг
 • Хүн амын хүнсний хангамж, эрүүл ахуйтай холбогдсон шинэ бүтээл нь хүний эрүүл мэнд, биед хохирол учруулахгүйг нотолсон эрүүл ахуйн, халдвар судлал байгууллагын магадлагаа, тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээд бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхийн сканердсан хуулбар .pdf 
 • Зохиогчийн баталгаа (Татах) .pdf
 • Итгэмжлэх (татах) .pdf
 • Эрх шилжүүлэх акт (татах) .pdf
 • Цахим хүсэлт
 • Төлбөр төлсөн баримт

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР

Бүтээгдэхүүний гадаад харагдах байдалд хамаарах дүрс, хийц, хэлбэр, өнгө, бүтцийн болон хээ чимэглэлийн уран сайхны шийдлийг хэлнэ. 

Патентын тухай хууль

Бүтээгдэхүүний загварын патентын хүчинтэй хугацаа 15 жил 
Нэг төрөл зүйлийн 50 хүртэлх загварыг нэгэн зэрэг мэдүүлэх боломжтой

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Бүтээгдэхүүний загварын тодорхойлолт
 • Холбогдох зураг
 • Хуулийн этгээд бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхийн сканердсан хуулбар .pdf 
 • Зохиогчийн баталгаа (Татах) .pdf
 • Итгэмжлэх (татах) .pdf
 • Эрх шилжүүлэх акт (татах) .pdf
 • Цахим хүсэлт
 • Төлбөр төлсөн баримт

Холбоо барих:

Патент, барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын газар
Утас: (976) 77277070-8
Цахим шуудан: patenttmbur@mongolchamber.mn