(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Төр, хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх уулзалт Орхон аймагт зохиогдлоо

2019/12/12 0

МҮХАҮТ-аас төр хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх бүтцийг оновчтой болгох, тогтмолжуулах зорилгоор энэ оны 10 дугаар сараас орон нутагт цуврал уулзалт, хэлэлцүүлэг зохиож байгаа бөгөөд одоогоор зүүн, төв, хангайн бүсийн 11 аймагт ажиллаад байна.

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймагт зохиогдсон Төр, хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх уулзалтыг МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгч О.Амартүвшин, Орхон аймгийн Засаг даргын орлогч С.Батжаргал нар нээж үг хэлсэн бөгөөд Орхон аймгийн ЗДТГ-аас “Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүнд хувийн хэвшлийн оролцоо”, МҮХАҮТ-аас “Бизнесийн орчны өнөөгийн байдал, танхимаас орон нутагт хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд” сэдвээр танилцуулга хийв. Бизнес эрхлэгчдийн зүгээс төрийн худалдан авалт, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, ажиллах хүчний ур чадварыг сайжруулах, ажилгүйдлийн бууруулахтай холбоотой асуулт тавьж, саналаа хэллээ.

Мөн Танхимаас хийсэн “Орхон аймгийн бизнесийн орчны үнэлгээ” судалгааны үр дүнг танилцуулав. Орхон аймагт хийсэн бизнесийн орчны судалгаагаар 10 онооноос харилцаа холбоо 7.0, дэд бүтэц 6.6 оноо авсан бол ажиллах хүчний ур чадвар 4.8, ажиллах хүчний хүртээмж 4.7 гэсэн бага оноог авчээ. Орхон аймагт бизнесийн итгэлийн индекс 0.26 гарсан нь бусад аймгуудтай харьцуулахад дундаж үзүүлэлт байв. Бизнесийн орчинд тулгарч байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай асуултад Орхон аймгийн бизнес эрхлэгчдийн 67 хувь нь төрийн зүгээс бодлогоор зохицуулах нь чухал гэж хариулсан бол 55 хувь нь төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа чухал гэж хариулжээ.

Зөвлөлдөх уулзалтаар төр хувийн хэвшлийн оролцогч талууд асуудал, боломж, шийдлээ хамтран тодорхойлсон бөгөөд цаашдаа мэдээлэл тодорхой байх, мэдээлэл ил тод байх, орон нутгийн удирдлага ба хувийн хэвшил хэлэлцдэг, зөвлөлддөг тогтмол механизм хэрэгтэй байна гэдэгт санал нэгдлээ.

Өнөөдөр Төр хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх уулзалт Дархан-Уул аймагт зохиогдоно.