(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо


2015
564
3

Хэрэглэгчээр заавал нэвтэрч уншина уу

  • ISO 9001 бол чанарын удирдлагын дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт бөгөөд байгууллага хэмжээ, үйл ажиллагааны салбараас үл хамааран гүйцэтгэлээ сайжруулах, үйлчлүүлэгчдийн хүлээлтэд нийцэх, чанарын төлөөх амлалтаа биелүүлэхэд тусалдаг. Уг шаардлагууд нь чанарын удирдлагын тогтолцоог (ЧУТ) хэрхэн бий болгох, хэрэгжүүлэх, хадгалах, тасралтгүй сайжруулахад чиглүүлнэ.

     

ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо
Бусад ном