(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Комплеансын удирдлагын тогтолцоо, стандарт ISO 37301:2021


2021
594
12

Хэрэглэгчээр заавал нэвтэрч уншина уу

  • Энэхүү баримт бичиг нь байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, хэмжээ, шинж чанар, түүнчлэн тухайн байгууллага нь төрийн, хувийн, ашгийн бус салбарынх байхаас үл хамааран байгууллагын хүрээнд комплеансын удирдлагыг үр дүнтэй нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, хадгалах, сайжруулахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, удирдлагаар хангана.

Комплеансын удирдлагын тогтолцоо, стандарт ISO 37301:2021
Бусад ном