(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

ISO 26000:2010 Нийгмийн хариуцлагын гарын авлага


2010
466
7

Хэрэглэгчээр заавал нэвтэрч уншина уу

  • ISO 26000:2010 нь байгууллагуудад тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад туслах зорилготой юм. Энэ нь хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх нь аливаа байгууллагын үндсэн үүрэг, нийгмийн хариуцлагын чухал хэсэг гэдгийг ухамсарлаж, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг дэмжих зорилготой бөгөөд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийтлэг ойлголтыг төлөвшүүлэх, нийгмийн хариуцлагын бусад арга хэрэгсэл, санаачилгыг орлуулах бус нөхөх зорилготой юм.

ISO 26000:2010 Нийгмийн хариуцлагын гарын авлага
Бусад ном