(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Бизнесийн итгэлийн индекс 2016-2020

Бизнесийн орчны ерөнхий төлөв байдал, аж ахуйн нэгжүүдийн ашиг орлого, макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд, бизнесийн орчинд таатай, таагүй нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйлс, тулгамдаж буй асуудлууд зэрэг үзүүлэлтүүдээр бизнес эрхлэгчид, иргэдийн байр суурь, цаашид яаж өөрчлөгдөх талаар хүлээлтийг тоймлон Бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн орчинд итгэх итгэлийг үнэлэн гаргахыг зорьдог судалгаа юм. Энэхүү судалгааг Танхимаас 2000 оноос хойш жил тасралтгүй явуулж байгаа билээ.

  • 2016 оны судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.
  • 2017 оны судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.
  • 2018 оны судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.
  • 2019 оны судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.
  • 2020 оны судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.

© МҮХАҮТ 2016 - 2021 он. “Бизнес итгэлийн индекс” судалгааны зохиогчийн албан ёсны эрхийг МҮХАҮТ эзэмшинэ. Энэхүү судалгааны мэдээллийг цааш түгээж байгаа бол зохиогчийн нэр болон эх сувалжийг заавал дурдана уу.