(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

"МакКинзи" судалгааны төвөөс COVID-19 вирусын эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийг тооцоолсон байна

Олон улсад хамгийн нэр хүндтэй "МакКинзи" судалгааны төвөөс COVID-19 вирусын эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийг хэд хэдэн хувилбараар тооцоолсон байна. АНУ-ын хувьд А1, А3 хувилбаруудын аль нэгт хамаарна гэж үзэж байгаа бол Монгол Улс эрүүл мэндийг хамгаалах ажлыг сайн зохион байгуулж байгаа ч эдийн засгийг дэмжих дорвитой арга хэмжээг авахгүй байгаа нь B1 хувилбарт хамаарахаар байна.

Эдийн засгийг эрсдэлээс хамгаалахын тулд одоо авч буй арга хэмжээ нь дорвитой үр дүнд хүрэхээргүй байгаа учир энэ хэвээр үргэлжилбэл нэгэнт унасан эдийн засаг эргэж сэргэхэд маш удаан хугацаа шаардахаар байна.