(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

"Монголын Бизнесийн Орчин-2020" судалгааны үр дүн

Монгол Улсын бизнесийн орчны ерөнхий үнэлгээ нь 2017 оны судалгаатай харьцуулахад 0.46 пунктээр сайжирсан ч бизнесийн орчин хангалттай сайн биш хэвээр байна. Үүнийг сайжруулахын тулд Засгийн газраас нэн тэргүүнд зээлийн хүүг бууруулах, зээлийн нөхцлийг сайжруулах, татварын таатай орчин бүрдүүлэх, хууль эрхзүйн орчинг сайжруулах шаардлагатай гэж бизнес эрхлэгчид үзжээ.

Файлаар татах [Файлын формат: *.PDF, Файлын хэмжээ: 2,89МБ]