(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Хатуу хөл хорионы үеийн хувиараа бизнес эрхлэгчдийн нөхцөл байдлын судалгааны тайлан

МҮХАҮТ-аас 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд хатуу хөл хорионы үед бизнесийн нөхцөл байдлыг үнэлэх зорилгоор Улаанбаатар хот, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн дунд цахим хэлбэрээр судалгааг явуулж 3530 аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчдийг хамруулсан. Судалгаанд оролцогсдын 13 хувь буюу 445 нь хувиараа бизнес эрхлэгчид байсан бөгөөд тэдгээрт тулгарч байгаа зарим асуудал, шаардлагатай дэмжлэгийн талаар нийт судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдээс ялгаатай байсан тул “Хатуу хөл хорионы үеийн хувиараа бизнес эрхлэгчдийн нөхцөл байдал” хавсралт тайланг гарган танилцуулж байна.

Судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.