(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

“Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны бизнесийн боломж” мэдээлэл олгох сургалт, уулзалт

2022/05/20 --> 2022/05/20

Хаана: МҮХАҮТ, Их Танхимд 
Хэзээ: 2022 оны 05 сарын 20-ны өдөр 08:30 - 17:00 цагт

Энэхүү сургалт уулзалтын үеэр Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкнаас төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг төсөл хөтөлбөр, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд оролцох боломж, АХБ, ДБ-ны тендер шалгаруулалт, гэрээ байгуулах, гэрээг хэрэгжүүлэх явцад баримтлах “Байгаль орчин, нийгмийн талаарх стандарт” зэрэг асуудлаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, мэдээлэл хүргэнэ.

Тус арга хэмжээг Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим, Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар хамтран зохион байгуулна.