(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Хүнд суртлын индекс

2018 оны судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.

© МҮХАҮТ 2018. “Хүнд суртлын индекс-2018” судалгааны зохиогчийн албан ёсны эрхийг МҮХАҮТ эзэмшинэ. Энэхүү судалгааны мэдээллийг цааш түгээж байгаа бол зохиогчийн нэр болон эх сурвалжийг заавал дурдана уу.