(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

Covid-19 вирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний бизнест үзүүлж байгаа үр нөлөөний судалгаа

Covid-19 вирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний бизнест үзүүлж байгаа үр нөлөөг тогтоох, бизнес эрхлэгчдэд шаардлагатай дэмжлэгийг тодорхойлох зорилгоор МҮХАҮТ-аас хийсэн судалгааны дүнг танилцуулж байна.

Судалгааны тайлангийн танилцуулга илтгэлийг энд дарж татаж үзнэ үү.

"Covid-19" вирусээс сэргийлэх арга хэмжээний бизнест үзүүлэх нөлөөний судалгааны үр дүнг энд дарж татаж үзнэ үү.