(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

2. Танай компани экспортыг амжилттай болгох зорилго ба стратеги бүхий төлөвлөгөөтэй юү эсвэл ийм төлөвлөгөө боловсруулж байна уу?