• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна
  06/13/2018

  Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 онд хүртэл боловсронгуй болгох Үндсэн чиглэлийн 139-д санхүү, зах зээлийн харилцааны ил тод байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх, бизнес эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тусгагдсан. Энэ хүрээнд ХЗДХЯамнаас хуулийн төсөлд МҮХАҮТ-ын бизнес эрхлэгчдээс санал авахаар хүргүүлсэн байна.

  Та бүхэн саналаа 2018 оны 6 сарын 22-ны дотор policy@mongolchamber.mn хаягаар хүргүүлнэ үү.

  Хуулийн төсөл, үзэл баримтлал: Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал, Дампуурлын тухай хуулийн төсөл

  Санал авах хугацаа: 6 сарын 22-ныг хүртэл
  Холбогдох ажилтан: БСХГ-ын Хууль, Эрх зүйн мэргэжилтэн И.Төгс-оюун  /11-329167, 88086993/

  Latest 150
  Latest 150