• MN
 • EN
 • CN
 • RU
 • Арга хэмжээ
  “Усны нөөцийн ухаалаг менежментийг хэрэгжүүлэхэд дэвшилтэт технологи ашиглах нь” олон улсын хурал оролцохыг урьж байна

  2018 оны 2 сарын 16-19 БНЭУ-ын Усны нөөцийн хөгжил, удирдлагын газар, Roorkee технологийн институт болон Энэтхэгийн усны нөөцийн нийгэмлэг хамтран 2018 оны 2 сарын 16-19-ны өдрүүдэд “Усны нөөцийн ухаалаг менежментийг хэрэгжүүлэхэд дэвшилтэт технологи ашиглах нь” олон улсын хурлыг зохион байгуулна.

  Хамрах хүрээ:

  1. Усны мэдээллийн сан
  2. Сав газрын усны нөөцийн менежмент
  3. Хот, суурин газрын усны нөөцийн менежмент
  4. Тогтвортой усалгааны систем
  5. Усны эрчим хүчний менежмент
  6. Далайн эргийн усны нөөцийн менежмент
  7. Ус, байгаль орчин, эрүүл мэнд
  8. Дэлхийн дулаарал ба уур амьсгалын өөрчлөлт
  9. Усны засаглал ба чадавх бэхжүүлэх

  Илүү дэлгэрэнгүйг доорх хаягаас лавлана уу. Dr. Ashish Pandey
  Утас: +91-9412070399,
  Цахим шуудан: ashisfwt@iitr.ac.in, stiwm@iitr.ac.in