(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

ЗАСАГЛАЛ БА БИЗНЕСИЙН ШУДАРГА БАЙДАЛ сургалт

2023/06/04 --> 2023/06/04

Зохион байгуулагч: БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ТӨВ
Хугацаа: 2023.06.05 -ны өдөр 14.00 - 17.00
Байршил: МҮХАҮТанхим 503 тоот

МҮХАҮТ-ын дэргэдэх БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ТӨВ-өөс зохион байгуулж буй “ЗАСАГЛАЛ БА БИЗНЕСИЙН ШУДАРГА БАЙДАЛ” сэдэвт сургалт

ЗОРИЛГО: Бизнесийн байгууллагын удирдах ажилтнуудад бизнесийн шударга байдал, түүнийг бүрдүүлэхэд засаглалын түлхүүр хүчин зүйлсийг хэрхэн ашиглах талаар мэдлэг эзэмшүүлнэ.

СЭДЭВ: ЗАСАГЛАЛ БА БИЗНЕСИЙН ШУДАРГА БАЙДАЛ 

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА: Энэхүү сургалт нь бизнесийн шударга байдлын тухай олголт, хамрах хүрээ, бизнесийн байгууллагад тулгамдаж буй асуудал, түүнийг засаглалаар дамжуулан сайжруулах, хатуу болон зөөлөн арга хэрэгсэл зэрэг агуулгатай. Сургалтыг багшийн зүгээс өгөх мэдээлэл, дасгал ажил гэсэн бүтцээр явуулна.

ОРОЛЦОГЧИД: Энэ удаагийн сургалтад бизнесийн байгууллагын дундаас дээш шатны удирдах ажилтан болон ТУЗ -ын гишүүд энэхүү сургалтад хамрагдана.

СУРГАГЧ БАГШ:

  • П. ОЮУН-ЭРДЭНЭ.
    Доктор, Улсын салбарын удирдлагын тэнхим, Удирдлагын академи. 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛСАН:

  • Транспэрэнси интернэшнл байгууллага

 

Холбоо барих:

МҮХАҮТанхимын дэргэдэх Бизнесийн Ёс Зүйн Төв, МҮХАҮТ-ын байр, 102 тоот
Утас: 9999-5803, 9563-2021
Цахим шуудан: businessintegrity@mongolchamber.mn, bicentermn@gmail.com
Facebook: Бизнесийн ёс зүйн төв
Twitter: Бизнесийн ёс зүйн төв

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүртгэл 13:30 - 14:00
Бизнесийн шударга байдалд засаглалын гүйцэтгэх үүрэг 14:00 - 14:30
Бизнесийн шударга байдлын бодлого 14:00 - 14:30
Дасгал ажил 14:30 - 15:00
Шударга байдлын хүрээнд хүлээх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үүрэг хариуцлага 15:00 - 15:30
Цайны завсарлага 15:30 - 15:40
Бизнесийн шударга байдлыг бүрдүүлэх засаглалын түлхүүр хүчин зүйлс 15:40 - 16:10
Дасгал ажил 16:10 - 17:00