(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

NEW MANAGER boot camp сургалт

2020/10/22 --> 2020/10/23

Албан тушаал дэвшиж менежер болсон ажилчид хувийн ур чадвар сайтай байдаг ч баг удирдах, сэдэлжүүлэх, багийн зорилгыг тодорхойлж, гүйцэтгэлийг үнэлэх, асуудлыг шийдвэрлэх гэх мэт удирдлагын арга барилд шинээр суралцах шаардлагатай болдог. Энэхүү 2 өдрийн сургалт нь шинэхэн менежерүүдэд шаардагдах эдгээр суурь чадварыг олгох зорилготой. 10 сарын 23-24-нд зохион байгуулагдах сургалтад урьж байна.