(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг

2019 онд Бүгд Найрамдах Казахстан улсад зохион байгуулагдах үзэсгэлэн, форумууд

2019/12/30 --> 2019/12/30

2019 онд Бүгд Найрамдах Казахстан улсад зохион байгуулагдах худалда эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, аж үйлдвэр, уул уурхай, болон аялал жуулчлалын салбар дахь олон улсын болоод орон нутгийн түвшний арга хэмжээнүүдийн жагсаалтыг хүргүүлж байна.

Хоёр орны бизнес эрхлэгчид, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээ бизнес эрхлэгчид та бүхнийг Казахстан улсад зохион байгуулагдах арга хэмжээнд өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Огноо, зохион байгуулагдах газар

Нэршил

Ерөнхий зохион байгуулагч / Хамтран зохион байгуулагч Хариуцах хүмүүсийн овог нэр

7-р сар

1.

7-р сард, Туркестан хот

Их торгоны замын орнуудын олон улсын үзэсгэлэн Туркестан мужийн “Aялал Жуулчлал Гадаад Харилцааны Газар” О.Шинтаев газрын дарга
Утас: +7(7253)359729

8-р сар

2.

8-р сард, Усть-Каменагорск

“Алтай колыбель цивилизация” олон улсын фестиваль

МКС БНКУ
“HK Kazakh Tourism” ХК

Б.Аманбаев, Э.Рахимов
Утас: +7(7172)476041

9-р сар

3.

9-р сарын 4-6, Алмата хот

“Aqua-Therm Almaty 2019” 12-р удаагийн олон улсын гэр ахуйн халаагуур, усжуулалт, сантехник, кондиционерын тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн үзэсгэлэн

  www.aquathermalmaty.kz
4. 9-р сарын 4-6, Алмата хот Олон улсын барилгын болон интерьерын олон улсын үзэсгэлэн 26 дах удаагийн   www.kazbuild.kz
5.

9-р сарын 11-13, Алмата хот

“Санхүүгийн зах зээлийн тулгамдаж буй асуудлууд” олон улсын шинжлэх ухаан олнол практикийн олон улсын бага хурал НБ БНКУ Г.Сейтжапарова
Утас: +7(7272)704591
Gulzhan.Seitzhaparova@nationalbank.kz
6. 9-р сарын 12-15, Алмата хот

“Almaty AppleFest” олон улсын фестиваль

МКС БНКУ
“HK Kazakh Tourism” ХК
Тусупбекова М
+7 (7172)919552
7.

9-р сарын 18-20, Алмата хот

23 дахь удаагийн Казакстаны “Тээвэр ложистик”олон улсын үзэсгэлэн

  www.transkazakhstan.kz
8.

9-р сарын 18-20, Алмата хот

25 дахь удаагийн “Mining and Metals Central Asia 2019” олон улсын уул уурхайн үзэсгэлэн

  www.miningwolrd.kz
9.

9-р сарын 18-20, Алмата хот

“Kazcomak 2019” 16 дахь удаагийн Казакстаны олон улсын зам засварын үйлдвэрийн хот төлөвлөлтийн олон улсын үзэсгэлэн

  www.kazkomak.kz
10.

9-р сарын 19-20, Нур-султан хот

“PATA Travel mart 2019” ATP олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн   A.Жуматаева
+77017300515
11. 9-р сарын 21, Нур-султан хот

Казакстаны машин үйлдвэрлэгчдийн Форум

Үйлдвэрийн хөгжил ба үйлдвэрлэлийн аюулгийн байдлын хороо МИИР БНКУ Машин үйлдвэрлэлийн газрын дарга Е.Иманслям
Утас: +7(7172)754879
12.

9-р сарын 25-27, Нур-султан хот

“Astana Leisure 2019” 16 дахь удаагийн олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн   www.leisure.kz
13.

9-р сарын 27, Алмата хот

БНКУ-ын Макро эдийн засгийн моделийн Шинжлэх ухаан онол практикийн бага хурал

НБ БНКУ

Е.Ислам Утас: +7(7272)704591
islam.yerzhan@nationalbank.kz
Б.Багжанов Утас: +7(7272)704683
bekzham.begzhanov@nationalbank.kz
14.

9-р сарын 27-28, Талдыкорган хот

Жетысу Инвест 2019

Алмата мужийн бизнес үйлдвэрлэл инновацийн газар

Руслан Кожасбаев
Албаны дарга
Утас +77282329558
15. 9-р сар, Алмата хот “Алма Фест” фестиваль

МКС БНКУ
“HK Kazakh Tourism” ХК

Б.Аманбаев, Э.Рахимов
Утас: +7(7172)476041
16. 9-р сар, Туркестан хот Олон улсын аялал жуулчлалын хөрөнгө оруулалтын форум Туркестан мужийн “Аялал Жуулчлал Гадаад Харилцааны Газар” О.Шинтаев газрын дарга
Утас: +7(7253)359729
17.

9-р сар, Уральск хот

Хүүхэд өсвөр насныхны аялал жуулчлалын олон улсын бага хурал

Казастаны баруун мужийн бизнес үйлдвэрлэл инновацийн хөгжлийн газар

Б.Беккалиев
Утас +77112510751
18. 9-р сар, Нур-султан хот “QS WORLDWIDE 2019”олон улсын бага хурал үзэсгэлэн
Дээд боловсролын системийн төгс практик, цогц шийдэл

Их дээд сургуулийн болон дээд сургуулийн дараах боловсролын газар
МОН РК

МОН РК
Р.Мендалиева
Утас: 77172742520
19. 9-р сар, Кызылорд хот “Baikonyr Invest 2019” турк хэлтэй орнуудын хамтын ажиллагааны зөвлөлийн эдийн засаг хамтын ажиллагааны олон улсын хөрөнгө оруулалтын форум эдийн засаг Кызылорд мужийн үйлдвэрлэл инновацийн хөгжлийн газар А.Тажи
Утас: +77242605336
20. 9 эсвэл, 10-р сард, Нур-султан хот “Digital Bridge” Олон улсын цифржүүлтийн форум

МЦРИАП РК

Н.Бажаева
Утас: +7(7172)740303
+7 (7172) 740133

10-р сар

21.

10-р сарын 7-9, Алмата хот

“Нефть ба газ” олон улсын үзэсгэлэн ба хурал

  www.kioge.kz
22.

10-р сарын 10-11, Нур-султан хот

“Ази, хүүхдэд нөхөрсөг” олон улсын бага хурал Ерөнхийлөгч оролцоно

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хороо  
23.

10-р сарын 23-25, Алмата хот

“Power Expo Almaty 2019” 18 дахь удаагийн цахилгаан эрчим хүч, цахилгаан техник, цахилгаан эрчим хүчний машин үйлдвэрлэлийн олон улсын үзэсгэлэн

  www.powerexpo.kz
24. 10 сарын 31-ээс 11-р сарын 1 Нур-султан хот

“ASTANA ZDOROVIE 2019” 16 удаагийн олон улсын эрүүл мэндийн үзэсгэлэн

  www.astanazdorovie.kz
25.

10-р сар, Тараз хот

“Көне Тараз шеберлерi” олон улсын үзэсгэлэн

Акимата Жамбылскийн мужийн аялал жуулчлалын газар Ж.Хажы
+77262 438831
+77012 928988
26.

10-р сар, Нур-султан хот

“Tранссибирийн ачаа тээврийн удирдлагын зөвлөл” 28 дахь олон улсын ассоциацийн нэгдсэн хуралдаан

“НК КТЖ” ХК С.Каскирбаев
+77172 605940
27.

10-р сар, Нур-султан хот

 Шанхайн хамтын ажиллагааны орнуудын төмөр замын удирдлагуудын 2 удаагийн уулзалт

“НК КТЖ” ХК

С.Каскирбаев
+77172 605940
28.

10-11-р сар, (2 өдөр үргэлжлэх)

14 дэх удаагийн НҮБ-ын экспертүүдийн группын байгууллага хоорондын жендерийн статистикийн хурал

МНЭ РК статистикийн хороо

М.Тажикенов
+77172749023
29.

10-11-р сар, Нур-султан хот

“Qazakstan Technology Forum-2019”

“QazTech Ventures”

Ш.Досманханбет
+77754 755353

11-р сар

30.

11-р сар, Нур-султан хот

“Мэргэжлийн боловсрол ба бизнес” олон улсын форум

Мэргэжлийн боловсрол техникийн боловсрол МОН РК

Р.Ширгаова
+7(7172)742031
31. 11-р сар, Теректинскийн бүс “Кансонар 2019” Олон улсын шувууны анчдын тэмцээн Казастаны баруун мужийн бизнес үйлдвэрлэл инновацийн хөгжлийн газар Утас +77112510751
32.

11-р сарын 6-8, Алмата хот

“Agro World Kazakhstan 2019” 14 дэхь удаагийн хүнс хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн

  www.agrowolrd.kz
33.

11-р сарын 6-8, Алмата хот

“Clean Expo Kazakhstan 2019” 17 дах удаагийн цэвэрлэгээ угаалгын хэрэгслийн олон улсын үзэсгэлэн    
34.

11-р сарын 6-8, Алмата хот

“Cold Chain Kazakhstan 2019” 4 дэхь удаагийн хөргүүртэй агуулах, тээвэрлэлт, хөргүүлтэй ложистийкийн олон улсын үзэсгэлэн

  www.goldchain.kz
35.

11-р сарын 6-8, Алмата хот

“Horex 2019” 15 дахь удаагийн олон улсын "бүхнийг зочид буудал, ресторан, супермаркет" үзэсгэлэн

  www.horexexpo.kz
36.

11-р сарын 6-8, Алмата хот

“KazUpack Kazakhstan” 17 дах удаагийн сав баглаа боодлын олон улсын үзэсгэлэн   www.kazupack.kz
37.

11-р сарын 6-8, Алмата хот

“World Food Kazakhstan 2019” 22 дах удаагийн Төв азийн хүсний үйлдвэрийн үзэсгэлэн

  www.worldfood.kz
38.

11-р сарын 11, Нур-Султан хот

“Эрчим хүчийг хэмнэх өдөр” олон улсын форум

МИИР РК, “ИРЭЭ” ХК, ПРООН, Олон улсын банк

Ж.Тамабаева
Утас: +7(7172)54696
+77018881197
39. 11-р сарын 14-15, Нур-Султан хот

“Олон улсын худалдааны статистик”

Статистикийн хороо МНЭ БНКУ

МНЭ БНКУ М.Тажикенов
Утас: +77172749023
40.

11-р сарын 28-29, Нур-Султан хот

“Казавтодор-Kaztraffic-2019” XVI удаагийн автозамын мэргэжлийн үзэсгэлэн

ТОО “VS ExpoCom”

В.Шматенко
Тел: +7(7172)728705

12-сар

41.

12-р сар
Нур-Султан хот

Международная туристическая выставка
“ITB Eurasia”

МКС БНКУ
“HK Kazakh Tourism” ХК

Б.Аманбаев,
Э.Рахимов
Тел:+7(7172)476041
42.

2019 оны 4-р улиралд, Алмата хот

58 дах удаагийн стандартын онол практикийн их хурал

МИИР РК, РГП “КазИнСт”

Карибжанов Х.С.
“КазИнСт”

2019 онд зохион байгуулагдах арга хэмжээ

43.

2019, Алмата хот

“Almaty Invest” олон улсын хөрөнгө оруулалт инновацын форум

Казастаны баруун мужийн бизнес үйлдвэрлэл инновацийн хөгжлийн газар Карибжанов Х.С.
44.

2019, Нур-Султан хот

Эдийн засаг хамтын ажиллагааны сайд нарын ажил хэргийн их хурал

Үндэсний эдийн засгийн яам

Е.Несибкулов
+7(7172)743706
А.Тортбаева
+7(7172)743706
45. 2019 2-р хагас, Петропавлоск хот

“Kyzylzhar Invest-2019” Олон улсын хөрөнгө оруултын форум

Үйлдвэрлэл инновац хөгжлийн газар