(+976) 7727-7070
info@mongolchamber.mn
08:30 - 17:30
Ажлын цаг
Таны бизнесийн дуу хоолой
Таны бизнесийн дуу хоолой
Танхим нь бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэхэд НӨЛӨӨЛӨГЧ, ӨМГӨӨЛӨГЧ, бизнесийн хөгжилд ЧИГЛҮҮЛЭГЧ, ХОЛБОГЧ, ДЭМЖИГЧ байна. Үндэсний Танхим нь бизнесийн амжилтын ТАЛБАР байж, дэлхийн зах зээлийн өрсөлдөөнд манлайлахад ХӨТӨЧ нь болно.
Дэлгэрэнгүй
Монголын Олон Улсын Арбитр
Монголын Олон Улсын Арбитр
Арбитраар маргаан шийдвэрлүүлэх онцлог, давуу тал нь цаг хугацааны хувьд шуурхай, гаргасан шийдвэр нь эцсийнх бөгөөд дэлхийн 170 орчим улсад хүлээн зөвшөөрч биелэгддэг, зардал бага, хэрэг шийдвэрлэх арбитрчаа сонгох, арбитрын ажиллагаа явуулах журмыг талууд тохиролцдогт оршино.
Дэлгэрэнгүй
SheTrades Mongolia Hub
SheTrades Mongolia Hub
ITC SheTrades Hub нь Олон Улсын Худалдааны Төв (ITC)-ийн SheTrades санаачилгын хүрээнд эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах зорилготой хамгийн том эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн нетворкинг сүлжээ юм.
Дэлгэрэнгүй
Судалгаа
Судалгаа, шинжилгээ
Дэлгэрэнгүй