Танхимын хууль

Хуудасны холбоос:


ХУДАЛДАА, АЖ VЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМИЙН ТУХАЙ

1995 оны 10 дугаар сарын 24-ний єдєр
Улаанбаатар хот

Нэгдvгээр бvлэг
Нийтлэг vндэслэл

1 дvгээр зvйл. Хуулийн зорилт
Энэ хуулийн зорилт нь худалдаа, аж vйлдвэрийн танхим болон худалдааны танхим /цаашид "танхим" гэх/-ын бvрэн эрх, vйл ажиллагааны vндсэн чиглэл, тvvний тогтолцоо, зохион байгуулалтын хэлбэрийг тодорхойлох, танхим болон тєрийн ба бусад байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжийн хоорондын харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зvйл. Танхимын тухай хууль тогтоомж
1. Танхимын тухай хууль тогтоомж нь Vндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцvvлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бvрдэнэ.
2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд танхимын тухай хууль тогтоомжоос єєрєєр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мєрдєнє.

3 дугаар зvйл. Танхимын тухай ойлголт
1. Танхим нь аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас худалдаа, vйлдвэрлэл эрхлэхтэй холбогдсон нийтлэг эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах болон худалдаа, vйлдвэрлэлийг дэмжин зорилгоор байгуулсан ашгийн тєлєє бус хуулийн этгээд мєн.
2. Танхим нь хуулийн этгээд мєн. /Энэ зvйлд 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ны єдрийн хуулиар оруулсан єєрчлєлтийг тусгав./

Хоёрдугаар бvлэг
Танхимын зорилт, бvрэн эрх, тогтолцоо

4 дvгээр зvйл. Танхимын зорилт, бvрэн эрх
1. Танхим нь улс орны эдийн засгийн хєгжилд тус дэмжлэг vзvvлэх, аж ахуйн vйл ажиллагаа эрхлэх таатай нєхцєл бvрдvvлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас гадаад, дотоодын байгууллагатай худалдаа-эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааг хєгжvvлэх, єєрийн орны бараа, бvтээгдэхvvнийг экспортод гаргахад дэмжлэг vзvvлэх зорилтыг хэрэгжvvлнэ.
2. Танхим нь дараахь бvрэн эрх эдэлнэ:
1/ гишvvдийнхээ хууль ёсны ашиг сонирхлыг тєлєєлєх, хамгаалах асуудлаар тєрийн байгууллагатай харилцах;
2/ vйл ажиллагааны дvрэм, бvтэц, зохион байгуулалтаа батлах;
3/ салбар болон тєлєєлєгчийн газраа дотоод, гадаадад нээн ажиллуулах;
3. Танхим нь бvрэн эрхийнхээ хvрээнд дараахь vйл ажиллагаа явуулна:
1/ дотоод, гадаадын зах зээлийн мэдээлэл солилцох;
2/ дотоод, гадаадын эдийн засгийн байгууллага, vйлдвэр, худалдааныхны судалгааны болон ажил хэргийн тєлєєлєгчид солилцох, уулзалт, хэлэлцээг зохион байгуулах;
3/ гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад vйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэхтэй нь холбогдсон vйлчилгээ vзvvлэх;
4/ дотоод, гадаадад vйлдвэр, худалдааны олон улсын болон тєрєлжсєн vзэсгэлэн, яармаг зохион байгуулах;
5/ реклам, сурталчилгааны vйлчилгээ vзvvлэх, уран сайхны зарлал, чимэглэлийн эхийг бэлтгэх, хийлгэх;
6/аж ахуйн нэгж, байгуулагуудад зєвлєгєє єгєх, vйлдвэр, худалдааны тvнш эрж олохтой холбогдсон мэдээллээр хангах, боловсон хvчин бэлтгэхэд нь туслах болон бусад vйлчилгээ vзvvлэх;
7/ олон улсын болон гадаад улсын худалдаа, эдийн засгийн байгууллага, танхим, худалдаа, vйлдвэрлэл дэмжих байгуулагатай хамтран ажиллах;
8/ дотоодын шинээр бий болсон жижиг, дунд vйлдвэрvvдийн бvтээгдэхvvнийг сурталчлах, єрсєлдєх чадварыг нь дээшлvvлэхэд чиглэсэн vйл ажиллагаа явуулах;
9/ Монгол улсын хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан бусад vйл ажиллагаа явуулах;

5 дугаар зvйл. Танхимын тогтолцоо
1. Монгол Улсад vндэсний танхим нэг байна.
2. Аймаг, нийслэлийн, эсхvл аймаг дундын танхим байж болно.

6 дугаар зvйл. Vндэсний танхим
1. Монголын vндэсний танхимын зорилт, бvрэн эрхийг Монголын худалдаа, аж vйлдвэрийн танхим хэрэгжvvлнэ.
2. Vндэсний танхим нь танхимын нийтлэг зорилт, бvрэн эрхийг хэрэгжvvлэхийн зэрэгцээ дараахь тодорхой бvрэн эрхтэй байна:
1/ тєрийн эдийн засаг, нийгмийн бодлогыг тодорхойлоход санал дvгнэлт оруулах, тvvнийг дотоод, гадаадад тайлбарлан таниулах, хэрэгжилтэд нь тус дэмжлэг vзvvлэх;
2/ худалдаа, vйлдвэрийнхний нийтлэг эрх ашгийг тєрийн эрх барих болон гvйцэтгэх дээд байгууллагад тєлєєлєн илэрхийлэх, эдийн засаг, аж ахуйн зохистой орчин бvрдvvлэх vvднээс хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудлаар санал оруулах;
3/ экспортын барааны гарал, vvслийг гэрчлэх;
4/ хуульд зааснаар дэргэдээ гадаад худалдааны арбитр байгуулан ажиллуулах.;
5/ экспорт, импортын барааны тоо, чанарын талаар магадлагаа гаргах;
6/ давагдашгvй хvчин зvйлийг гэрчлэх.

7 дугаар зvйл. Аймаг, нийслэлийн, аймаг, дундын танхим
1. Аймаг, нийслэлийн, эсхvл аймаг дундын танхим тухайн нутаг дэвсгэрт нэг байна.
2. Аймаг, нийслэлийн, аймаг дундын танхим нь бие даан vйл ажиллагаа явуулна.

Гуравдугаар бvлэг
Танхимыг vvсгэн байгуулах, бvртгvvлэх, танхимын дvрэм

8 дугаар зvйл. Танхимыг vvсгэн байгуулах
1. Vндэсний танхимыг Иргэний хууль болон Тєрийн бус байгууллагын тухай хуульд заасан нєхцєл, журмын дагуу аймаг, нийслэлийн, аймаг дундын танхим, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тєлєєлєлтэйгээр vvсгэн байгуулна. /Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ны єдрийн хуулиар оруулсан єєрчлєлтийг тусгав./
2. Аймаг, нийслэлийн, аймаг дундын танхимыг 50-иас доошгvй аж ахуйн нэгж, байгууллага Иргэний хуульд заасан нєхцєл, журмын дагуу vvсгэн байгуулж болно.
3. Vvсгэн байгуулагчид бvх гишvvний хурлаа хийж, дvрмээ батална.
4. Танхимд иргэн элсэж болно.

9 дvгээр зvйл. Танхимыг бvртгэх журам
1. Vvсгэн байгуулагчид дvрмээ баталснаас хойш 14 хоногийн дотор танхимыг улсын бvртгэлд бvртгvvлэх тухай єргєдлєє бvртгэх байгууллага /Хууль зvйн яам/-д гаргана.
2. Улсын бvртгэлд бvртгvvлэх тухай єргєдєлд дараахь баримт бичгийг хавсаргана:
1/ танхимын нэр, тєв нь байрлаж байгаа газрын хаяг, бvтэц, зохион байгуулалтын тухай мэдээ;
2/ дvрэм;
3/ гишvvдийн бvртгэл.
3. Бvртгэх байгууллага єргєдєл, баримт бичгийг хvлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор Иргэний хуульд заасан журмын дагуу хянан шийдвэрлэнэ.

10 дугаар зvйл. Танхимын дvрэм
1. Танхимын дvрэмд дараахь асуудлыг тусгана:
1/ дvрмийн зорилт;
2/ гишvvний тєрєл, эрх vvрэг, гишvvн элсvvлэх, чєлєєлєх, гишvvнээс гарах болзол, журам;
3/ удирдлага, зохион байгуулалт;
4/ дvрэм зєрчсєн тохиолдолд гишvvнд хvлээлгэх хариуцлага.
2. Vндэсний танхим нь энэ хуулийн 6 дугаар зvйлийн 2 дахь зvйлийн 3, 5, 6-д заасан бvрэн эрхийг хэрэгжvvлэх албыг байгуулан ажиллуулна. Тvvний ажиллах журмыг зєвлєл тогтооно.

Дєрєвдvгээр бvлэг
Танхимын санхvvжилт, эд хєрєнгийн хариуцлага

11 дvгээр зvйл. Танхимын санхvvжилт, тvvний эх vvсвэр
1. Танхимын санхvvжилт дараахь эх vvсвэрээс бvрдэнэ:
1/ гишvvний татвар;
2/ иргэд, байгууллагын хандив;
3/ vйлчилгээний орлого.
2. Танхим нь ашиг олох зорилгоор аж ахуйн vйл ажиллагаа явуулахгvй боловч Иргэний хууль, энэ хуульд заасан буюу дvрмийнхээ зорилтыг хэрэгжvvлэхтэй холбогдсон vйлчилгээг тєлбєртэй гvйцэтгэнэ.
3. Танхимын vйлчилгээний хєлсний хэмжээг танхимын саналыг vндэслэн Сангийн сайд, Худалдаа vйлдвэрийн сайд хамтран тогтооно.

12 дугаар зvйл. Танхимын эд хєрєнгийн хариуцлага
1. Танхим нь єєрийн эд хєрєнгийн хэмжээгээр хариуцлага хvлээнэ.
2. Танхим гишvvдийнхээ бусдын ємнє хvлээх vvргийг, гишvvд танхимын хvлээх vvргийг тус тус хариуцахгvй.

Тавдугаар бvлэг
Танхимын vйл ажиллагаа дуусгавар болгох

13 дугаар зvйл. Танхимыг єєрчлєн байгуулах
1. Хэд хэдэн аймгийн танхим хоорондоо нэгдэж аймаг дундын танхим байгуулах, эсхvл нэг буюу хэд хэдэн аймгийн танхим аймаг дундын танхимд нийлж болно. Эдгээр нэгдсэн аймгийн танхимын эрх, vvрэг шинээр буй болсон, нийлсэн аймгийн танхимын эрх, vvрэг єргєжсєн аймаг дундын танхимд тус тус шилжинэ.
2. Аймаг дундын танхим хэд хэдэн аймгийн танхим болж хуваагдах, эсхvл аймаг дундын танхимаас нэг буюу хэд хэдэн аймгийн танхим тусгаарлан гарч болно. Аймаг дундын танхимын эрх, vvрэг хуваагдсан, тусгаарласны эцэст буй болсон танхимуудад шилжинэ.
3. Танхимын єєрчлєн байгуулах асуудлыг бvх гишvvдийн хурлаар шийдвэрлэж, єєрчлєн байгуулах комисс томилно.
4. Танхим єєрчлєн байгуулагдсан тухай бvртгэх байгууллагад бvртгvvлнэ.

14 дvгээр зvйл. Танхимыг татан буулгах
1. Дор дурдсан тохиолдолд танхимыг татан буулгана:
1/ vйл ажиллагаагаа цаашид vргэлжлvvлэх шаардлагагvй гэсэн vндэслэлээр танхимыг татан буулгах тухай бvх гишvvдийн хурлын шийдвэр гарсан;
2/ хуулийг удаа дараа буюу ноцтойгоор зєрчсєнєєс танхимыг татан буулгах тухай шvvхийн шийдвэр хvчин тєгєлдєр болсон;
3/ гишvvн аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо 50 хvрэхгvй болсноос бvртгэх байгууллага татан буулгахаар шийдвэрлэсэн.
2. Танхимыг татан буулгах асуудлыг шийдвэрлэсэн байгууллага татан буулгах комисс томилно.
3. Татан буулгах комисс Иргэний хуулийн 32 дугаар зvйлд заасан ажиллагаа явуулна. /Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ны єдрийн хуулиар оруулсан єєрчлєлтийг тусгав./

AddThis Social Bookmark Button

Холбоотой мэдээлэл